Vi ber for kall

Biskop Eidsvig oppfordrer prester og troende til fortsatt å be for preste- og ordenskall.

 

Søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar 2021. Søknader sendes til rektor p. Tao Nguyen (tao.nguyen@katolsk.no eller postadresse Akersveien 6, 0177 Oslo).

 

De som søker opptak, bes skrive noe om hva de tenker om sitt mulige prestekall og anføre to referanser, hvorav minst en er prest. Rektor vil så invitere mulige kandidater til samtale. Konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole og annen relevant utdannelse bes vedlagt i kopi.

 

Presteutdannelsen innledes med et forberedende år ved Det engelske kollegium i Valladolid (Spania).