Digitalt sendeprogram: Delta i messefeiringen på nett

IMG_8033.PNG

ÅNDELIG KOMMUNIONKatolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. Det kan du gjøre ved å delta i messefeiringen på nett.

 

Hver dag direktesendes messefeiringen slik at du kan delta hjemmefra.

 

På grunn av en sterk økning i antall korona-syke innfører regjeringen strengere smittevernstiltak. I noen kommuner er det nå innført forbud mot alle innendørs arrangementer. Det betyr at det flere steder ikke kan feires offentlige messer eller andre seremonier. Det er også svært begrenset for hvor mange som kan delta i de kommunene som fortsatt kan tilby messefeiring med deltagere.

Du kan allikevel delta i messefeiringen på nett og husk at messeofferet fortsatt bæres frem i våre kirker – i Norge og verden over. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for påskeplikten.

 

* Hvert av punktene på programmet har en link som du kan trykke på for å få tilgang til videoene når disse sendes. Du trenger ikke å ha en egen Facebookside eller YouTube kanal for å se videoene. Du kan følge alle sendingene selv om du ikke tilhører menigheten.  

 

Her følger det digitale sendeprogrammet:

  

MANDAG – FREDAG:

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

MANDAG, TIRSDAG OG TORSDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

ONSDAG OG FREDAG:

Kl. 10.30 Korsveiandakt fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

FREDAG:

Kl. 19.00 Messe og rosenkrans på polsk fra St. Johannes menighet i Oslo. Følg direktesendingen på menighetens polske Youtube-kanal.

 

LØRDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 12.30 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Søndagens messe fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

 

SØNDAG:

Kl. 08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 09.00 Fromesse på latin fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse på norsk. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 13.00 Familiemesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på kaldeisk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Johannes menighet i Oslo. Følg direktesendingen på menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

  

 

Katolske radiobølger

Nettradioen St. Rita sender bønn, katekese, musikk, messefeiring m.m. hver dag.

 

UTVALG FRA PROGRAMMET I FASTETIDEN:

*Askeonsdag: samtale med p. Reidar om askeonsdag
*Biskop Erik: Foredrag
* P. Fredrik Hansen: katekeseserie om synd og skriftemål i fem deler
*Søstrene på Lunden: refleksjoner hver lørdag.
*Retrett-meditasjoner i Gode Hyrde for voksne hver søndag.

* Den stille uke: Miniretrett med søstrene på Katarinahjemmet

 

TIDEBØNNER:

Laudes: Hver dag kl 08.00 
Vesper: Hver dag kl 19.00
1. vesper til søndag med søstrene på Lunden
2. lesning for matutin, en av kirkens store skatter: Hver dag

 

Bibellesning og annen oppbyggelig lesning: * Hæge leser fra bibelen hver dag. * Eli leser fra Wilfrid Stinissen sine bøker

Orgelkonsert fra Orgelklubben Ferdinand: Orgelklubben Ferdinand i Bergen vil holde orgelkonserter på radioen hver søndag i fastetiden.

Barn i fastetiden: Gode Hyrde katekese hver søndag kl 13.30. Kveldssamling for barn, hver dag kl 18.45.

Sang og quiz for hele familien: Bli med og syng og lær barnesanger med Stefan og Idun, Reidun Jofrid har bibelquiz: Hver lørdag.

Korsvei: Hver dag kl 15.30, v/flere prester og ordensfolk.

Rosenkrans: Hver dag kl 12.00

 

 

 

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon. 

 

Her finner du veiledning til åndelig kommunion: 

 

Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

Koronabønn.jpeg