Kateketisk senter søker katekesemedarbeider

Skjermbilde 2021-01-08 kl. 15.33.29.jpeg

 

Oslo katolske bispedømme har 25 menigheter og omfatter de sørligste fylkene i Norge, alt sør for Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi er ca. 50 ansatte sentralt og ca. 90 prester og diakoner, i tillegg til flere lokalt ansatte i menighetene. Bispedømmet betjener over 150 000 katolikker fra 200 land.

 

Kateketisk senter i Oslo katolske bispedømme utlyser en full, fast stilling som katekesemedarbeider. Avdelingen ble nylig omorganisert og fokus ble rettet i større grad enn tidligere mot katekese/undervisning av barn og unge. Vi trenger derfor en ny medarbeider for å styrke dette feltet.

 

Arbeidsoppgaver:
 • Utvikle katekesemateriale for barn og ungdommer
 • Samarbeide med og rettlede kateketer rundt om i bispedømmet

 

Kvalifikasjoner:
 • Norsk lærerutdanning og erfaring fra norsk skole
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Fordypning i religion/kristendom
 • Erfaring fra katekese i katolsk menighet
 • Praktiserende katolikk

 

Personlige egenskaper:
 • Strukturert og nøyaktig
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og engasjert

 

Vi tilbyr:
 • En selvstendig og utfordrende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Pensjonsavtale

 

Ønskelig med rask tiltredelse

 

Søknadsfrist 1. februar 2021

 

Ta kontakt med biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide, p. Oddvar Moi, om du har spørsmål om stillingen: telefon 95883336, e-post: oddvar.moi@katolsk.no.

Søknad sendes innen 1. februar 2021 til Kateketisk senter i OKB, v/ p. Oddvar Moi, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller på e-post: oddvar.moi@katolsk.no.

Finn mer informasjon om vårt arbeid på Kateketisk senters nettside: katekese.no