Nordiske biskoper: Protesterer mot tvangsoversettelser

 

Nordisk.f311f3c1-7ea5-4b00-93cd-e828794f4ea7.jpeg

 

I et brev til den danske regjeringen protesterer Den nordiske bispekonferansen (NBK) mot det planlagte lovforslaget om obligatorisk oversettelse av prekener som holdes på andre språk enn dansk.

 

NBK mener at lovforslaget strider mot den tradisjon av toleranse og frihet som man i Danmark er meget stolte over, og lovforslaget er således en «alvorlig innskrenking av ytringsfriheten».

 

Liten effekt

Bispekonferensen setter også spørsmålstegn ved egnetheten til, og effekten av, en slik lov ettersom det er «ytterst tvilsomt om prekener med subversivt (undergravende) innhold» i det hele tatt ville blitt gjort offentlige.

 

De nordiske biskoper ber derfor den danske regjeringen om å trekke tilbake det foreslåtte lovforslaget.

Dette ble bekjentgjort i en pressemelding fra NBK etter bispekonferansen som ble avholdt digitalt 15.-17.mars 2021

 

Europeisk kritikk

Også COMECE, konferansen for katolske biskoper i EU, viet nylig det danske forslaget oppmerksomhet. I en uttalelse skriver kardinal Jean-Claude Hollerich SJ at forslaget utfordrer religionsfriheten.

Også enkelte menneskerettighetsjurister har gitt lovforslaget om å oversette prekener det glatte lag.

 

Avstemning i vår

Det var i oktober 2020 at Danmarks sosialdemokratiske regjering presenterte et lovforslag som innebærer at det skal bli obligatorisk å oversette og offentliggjøre alle prekener som holdes på andre språk enn dansk. Planen er å legge lovforslaget frem for Det danske Folketinget nå i vår.