Katolsk Grovbrød: Kirkens sosiallære – en skattkiste for hvermann

Høstens annet foredrag begynner onsdag 5. oktober kl. 19 

Else-Britt_Nilsen.jpg

AKTUELL LÆRE: Verdensøkonomien er turbulent, og mange frykter ny dyrtid. Det gjør Kirkens sosiallære aktuell og relevant for mange. – Hensikten med Kirkens sosiallære er å hjelpe oss – de troende og andre av god vilje – til å ta avgjørelser og å begrunne våre handlinger med en godt opplyst samvittighet, sier onsdagens foredragsholder sr. Else-Britt Nilsen. Foto: Wikimedia 

 

– Katolsk sosiallære er blitt kalt 'Kirkens best bevarte hemmelighet'. Slik kan det ikke fortsette! Den angår oss alle og henvender seg til alle mennesker av god vilje, fastslår en engasjert sr. Else-Britt Nilsen O.P..

 

Tekst: Kristin Norseth

 

Med andre ord: Dette er noe for alle og et tema vi i tider som disse, bør sette oss ekstra godt inn i. Det blir det også anledning til når sr. Else-Britt onsdag 5. oktober besøker Katolsk Grovbrød for å tale under parolen «’Samle dere skatter i himmelen.’ Katolsk sosiallære om det økonomiske liv»

Det er ikke ofte økonomi står på dagsorden i kirkelig sammenheng. Foredraget tar opp det kristne perspektiver på samfunns- og privatøkonomi og samspillet dem imellom. Da handler økonomi plutselig også om det felles gode, moral, rettferdighet – og mye mer. Er Kirkens sosiallære dens «best bevarte hemmelighet», trenger vi så visst å komme sammen for å lære, reflektere og samtale. Ikke minst når vi nå er på vei inn i en dyrtid:

– Hensikten med Kirkens sosiallære er å hjelpe oss – de troende og andre av god vilje – til å ta avgjørelser og å begrunne våre handlinger med en godt opplyst samvittighet. Katolsk sosiallære inneholder flere moralske teorier, men ikke mye anvendt politikk. Vi finner ikke de endelige politisk-økonomiske svarene. Poenget er å anvende kristne prinsipper på faktiske problemer, å avdekke behov og endre relasjoner. Dessuten må vi ikke glemme at det moralske perspektivet er viktig i det økonomiske liv – i smått og stort, for det menneskelige fellesskap og for hele mennesket, poengterer sr. Else-Britt.

 

Lærens bakgrunn: Den industrielle revolusjon

Sosiallæren ble utviklet av Kirken på bakgrunn av 1800-tallets industrielle revolusjon og de grunnleggende endringene den førte med seg. Industrialiseringen og urbaniseringen skapte ubalanse og brøt opp gitte strukturer og tradisjonelle menneskelige relasjoner, slik som slekt og familie. Det resulterte i alvorlige utfordringer knyttet til økonomiske og sosiale forskjeller. Arbeiderne hadde få eller ingen rettigheter i møte med bedriftseiere og kapitalmakt. Nøden var stor, og situasjonen opptok mange. I Europa tok troende opp et organisert arbeid for at arbeidere skulle få søndagsfri, for egen helses skyld, til beste for familielivet og for å pleie sitt åndelige liv. Innen ulike kirkesamfunn var man svært opptatt det man kalte «det sosiale spørsmål». I 1891 gikk pave Leo XIII til det skritt å sende ut encyklikaen «Rerum Novarum», som tok opp arbeiderklassens nød og den politiske og sosiale urettferdighet i samfunnet. Dette gjorde pavestolen og Den katolske kirke til en ledende kraft i arbeidet for å løse vanskene som den moderne industrialisering hadde skapt.

 

652ea0c6-d55f-4b9c-ad67-8c9919f8b305.jpg

TRAVEL SØSTER: Sr. Else-Britt har hatt en meget innholdsrik karriere både i sin orden, i akademia og norsk organisasjonsliv. Her trer hun av som Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâces generalpriorinne lørdag 3. september 2022 idet hennes gamle orden fusjonerer med Congrégation Romaine De Saint Dominiques (CRSD). Sr. Else-britt omfavnes av den nye ordenens generalpriorienne sr. Isabel Barosso, Foto: Katarinahjemmet  

 

Søster med akademisk karriere

Sr. Else-Britt er vel kvalifisert for oppgaven med å åpne sosiallærens skattkiste. Som akademiker og universitetslærer har hun i en årrekke undervist om dette temaet ved MF vitenskapelige høyskole. Hennes interesse for sosiallæren ble for alvor vakt under arbeidet med boken «Nonner i storm og stille. Katolske ordenssøstre i det 19. og 20. århundre» (2001), om ordenssøstrenes historie i Norge og deres innsats i skole og særlig i landets helsevesen.  

– Jeg kan ikke si at Kirkens sosiallære var utgangspunktet for meg. Snarere ønsket jeg å løfte frem en en oversett, men viktig kvinnehistorie. Men etterhvert som arbeidet skred frem, ble tilknytningspunktene mellom søstrenes sosiale innsats og sosiallærens innhold opplagte. I dag finner vi noen av sosiallærens viktigste talspersoner og utøvere nettopp blant ordenssøstre, forteller hun.

Sr. Else-Britt konverterte i 1966, nesten 20 år gammel. Etter flere års leting og ispedd et slags ungdomsopprør, hadde hun funnet «sin» kirke. I 1971 sluttet hun seg til klosterfellesskapet ved Katarinahjemmet og avla evige løfter i 1978. 

– Som mange konvertitter før meg, følte jeg en tiltrekning mot klosterlivet uten at tanken på andre livsformer dermed var parkert. Jeg var jo student den gang og ble fascinert av dominikanerordenens lange tradisjon med vekt på studier og forkynnelse. Thomas Aquinas var en opplagt helt, så egentlig drømte jeg om å bli dominikanerbroder, smiler hun.

Hennes merittliste er lang. Samme år hun trådte inn i ordenen, avla hun magistergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. I 1990 tok hun en kanonisk lisensiatgrad i teologi i Frankrike og ble dr.theol. ved Universitetet i Oslo i samme år. Senere har hun forsket ved Det teologiske fakultet (UiO) og undervist i katolske studier ved MF. Samtidig har hun hatt en rekke krevende tillitsverv, blant annet innen økumenisk arbeid. I 2011 ble hun, som første katolikk og første kvinne, valgt som leder av Norges Kristne Råd. 

– Du er akademiker og nonne. Hvordan har dette latt seg kombinere? 

Det har til tider vært et puslespill, men trolig ikke verre enn i en familie med barn og utearbeidende foreldre. Mine medsøstre har støttet meg adskillig, og selv er jeg nokså målrettet. Jeg kunne kanskje ha nådd lenger i akademia med et fastere ansettelsesforhold, men i praksis har de to innsatsområdene beriket hverandre.

Onsdag 5. oktober er en gylden anledning til å møte og høre sr. Else-Britt i Menighetssalen i Akersveien 5. Arrangementet begynner så smått kl 18.30 med sosialt samvær. Sr. Else-Britt slipper til kl. 19. Foredraget overføres via Facebook, men bare de som møter frem, får del i den frie samtalen etter foredraget.

 

Katolsk Grovbrød: Fransiskansk mystikk mellom krybbe og kors

  • Når? 5. oktober kl. 19.00.
  • Hvor? Akersveien 5, Menighetssalen. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær.
  • Hvem? dominikanerinne Else-Britt Nilsen
  • Hva? «'Samle dere skatter i himmelen.' Katolsk sosiallære om det økonomiske liv.»
  • Strømming: Foredragene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebooksiden til St. Olav domkirkemenighet, der de blir liggende i opptak.

 

Høstens program

Onsdag 19. oktober kl. 19.00:
Diakon Sindre-Jacob Bostad:
Hvordan ble vår trosbekjennelse til?
 
Onsdag 2. november kl. 19.00:
Sr. Klara Ottersen:
Jesu hjerte – kilde for vårt eget åndelige liv
 
Onsdag 16. november kl. 19.00:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc:
Guds barmhjertighet og forsoningens sakrament
 

 

Les mer om Kirkens sosiallære