Kirkeretten tilgjengelig på norsk

 

IMG_3915.jpeg

NYTTIG: – Deler av den er nyttig for alle ansatte og frivillige medarbeidere i bispedømme, menigheter og kloster som har offisielle kirkelige oppdrag, fra prester og diakoner som skal døpe og ektevie, til medlemmer av kirkelige råd og til dem som styrer med økonomi på ulike nivåer, sier mgr. Torbjørn Olsen, som er Lic. iur. can. (1994) og dr. iur. can. (1999, etter å ha disputert over avhandlingen Die Natur des Militärordinariats i 1997) fra Det pavelige universitet Gregoriana i Roma. 

 

 

I september holdt Norsk katolsk bisperåd et internt seminar om organisasjon og jus. En professor fra Det pavelige universitet Gregoriana i Roma deltok. Besøket skulle få uante konsekvenser. 

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Da professoren ble klar over at mgr. Torbjørn Olsen hadde hele kirkeretten oversatt til norsk, ba han om å få legge den ut på nett sammen med oversettelsene til en rekke andre språk.

– Det betyr i praksis at de gamle strenge regler om ikke å offentliggjøre noe uten at Vatikanet er koblet inn, ikke lenger håndheves, konkluderte mgr. Olsen. 

Konsekvensen følger logisk: Det ble plutselig også mulig også å legge ut den norske oversettelsen også på katolsk.no – til glede og nytte for brukerne av Kirken i Norges eget nettsted. 

Olsen trekker frem at flere i sin tid har bidratt til oversettelsen av lovteksten, blant andre p. Claes Tande og Ulrik Sverdrup-Thygeson. 

– Teksten er blitt bearbeidet i så mange omganger over så lange år, at jeg ikke skal la andre hefte for det som er blitt resultatet, presiserer han. 

Versjonen som du kan slå opp i på katolsk.no, er uoffisiell og uautorisert, men også etterlengtet og brukbar. Mgr. Olsen, vår egen kirkerettsekspert, anvender den og vil oppdatere tekstene ved behov.

– For hvem er kirkeretten på norsk nyttig lesing?

– Deler av den er nyttig for alle ansatte og frivillige medarbeidere i bispedømme, menigheter og kloster som har offisielle kirkelige oppdrag, fra prester og diakoner som skal døpe og ektevie, til medlemmer av kirkelige råd og til dem som styrer med økonomi på ulike nivåer. Kirkeretten er mye mer omfattende enn OKBs interne bestemmelser og er selvfølgelig overordnet disse. Stoffet er til dels relativt komplisert, og skal man lese det på et fremmed språk, det være seg den offisielle tekst på latin eller oversettelsene til andre større språk, forsterkes mange utfordringer ved at begrepsapparatet kan være veldig fremmed og ved at det blir enda vanskeligere å finne frem. Dette gjelder ikke minst vedrørende ekteskap, der bestemmelsene er omfattende, kompliserte og strenge. Det skal få avvik til før en ekteskapsinngåelse blir «ugyldig», sier mgr. Olsen.

– Trenger man ta noen spesielle forbehold når man leser den, siden den er uoffisiell og uautorisert?

– Ikke annet enn vite at i tvilstilfeller, så er det kun den latinske tekst som er offisiell. At en oversettelse er «uoffisiell og uautorisert», betyr at man med stor frimodighet kan si at noe burde vært oversatt bedre/annerledes. Men det gjelder vel i ethvert tilfelle der man har en kompleks tekst på flere hundre sider (1752 «kanoner», fra gresk «kanon», retningslinje, jf. militære kanoner som rett nok skyter i «krumbane» og ikke helt rett).