DOCAT: Fra tro til handing!

 

 

Når YOUCAT-seriens DOCAT nå er kommet på norsk, har vi fått en kraftpakke av en håndbok i Kirkens sosiallære. Mens de foregående bøkene i YOUCAT-serien har konsentrert seg om å formidle Kirkens tro og være sakramentsforberedende, svarer DOCAT på oppfølgingsspørsmålet «Hva skal vi gjøre?»

 

Tekst: Maria E. Fongen
Kateketisk senter

HANDLING: 320 sider katolsk handling.
 DOCAT kan du kjøpe i st Olav bokhandel. 

FIMG_1130.jpegor én ting er å tro, men troen må vise seg konkret i hva vi gjør mot hverandre og bidrar med for å bygge kjærlighetens sivilisasjon i verden.

 

Noe av det viktigste DOCAT får frem, er at Guds kjærlighet er utgangspunktet for all kristen gjerning. Ved å gi sitt liv på korset har Jesus Kristus vist oss hva nestekjærlighet er i sin ytterste konsekvens. DOCAT forklarer hvorfor vi har et sosialt ansvar – som Kirke og som kristne enkeltmennesker: Gud har nedfelt sitt bilde i hvert menneske og gitt oss sin eneste Sønn, og ønsker at vi skal fatte hvor uendelig verdifulle hver og en av oss derfor er.

 

Tuftet på levende tro

All diskriminering av mennesker strider mot Guds hensikt. Slik kan et av Det annet Vatikankonsils klare utsagn (Gaudium et spes, 29), som vi finner i DOCAT, sammenfattes. Katolsk sosiallære må være tuftet på en levende tro, som tar Gud helt og fullt med i regnestykket, ja, som virkeliggjør Guds rike blant menneskene. For, som Johannes Paul II så treffende skrev: «Når vi mister sansen for Gud, har vi også en tilbøyelighet til å miste sansen for mennesket, for dets verdighet og liv» (Evangelium vitae, 21).

 

ILLUSTRERT: DOCAT er rikt illustrert med
bilder og tegninger. Den er lett å lese og finne frem i! 

DIMG_1132.jpegOCAT tar for seg et mangfold av brennaktuelle forhold der vi som kristne er kalt til å bekjempe urett og menneskefiendtlige holdninger radikalt: situasjonen for menneskerettigheter og menneskeverdet, bioetikk, familiens samfunnsrolle; områder innen politikk, arbeidsliv og økonomi; problemstillinger som fattigdom, miljøvern, rettferdig fordeling av ressurser og goder, krig og fred og viktigheten av sosialt engasjement.

 

328 spørsmål og svar

DOCAT er bygget opp på samme måte som YOUCAT – det stilles poengterte spørsmål til de forskjellige temaene: Hva skylder samfunnet enkeltmennesket? Hvordan bør vi behandle jordens goder? Hvilket ansvar har jeg når jeg bruker sosiale medier? Finnes det grunnleggende forskjeller mellom mennesker? Hva er en rettferdig lønn? Må Kirken være enig i alle demokratiske vedtak? Hva skal jeg gjøre med andre menneskers fattigdom? Hva har troen å bidra med i diskusjoner om bærekraft? DOCAT gir oss 328 praktiske svar med stor sprengkraft!

  

Til hvert av de tolv kapitlene i DOCAT følger relevante utdrag fra sentrale pavelige og konsiliære dokumenter. De kan rive godt i hjerteroten – som når pave Frans i miljøencyklikaen Laudato si’ skriver: «Visst bør vi bekymre oss for at andre levende vesener blir behandlet uansvarlig [her tenker han på dyrearter], men spesielt burde vi bli opprørt over de enorme ulikhetene som finnes blant oss, fordi vi fortsetter å tolerere at noen anser seg selv som mer verdige enn andre» (LS 90). Eller fra Leo XIIIs skarpe penn: «Alle naturens goder og alle guddommelige nådegaver tilhører i fellesskap og uten forskjellsbehandling hele menneskeslekten, og ingen bortsett fra de uverdige mister arveretten til de himmelske goder: «Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger» (Rom 8,17).»

 

Urettferdighetene i samfunnet avsløres effektivt, område for område. Samtidig gir DOCAT oss oppskriftene på den konkrete motgiften vi må møte hvert samfunnsonde med, godt krydret i margene med klar tale fra Bibelen og kloke tanker fra mennesker som har gjort en forskjell.

 

For hvem?

DOCAT er skrevet for unge – fra konfirmasjonsalder og oppover, men kan like gjerne brukes av voksne i alle aldre, for den sammenfatter Kirkens sosiallære enkelt og effektivt. Boken er ypperlig for å få i gang gode samtaler om viktige samfunnsspørsmål – og praktisk sosialt engasjement i lokallag og menigheter. Etter å ha lest DOCAT har vi ingen unnskyldning for å bli sittende med hendene i fanget: Vi må gjøre noe konkret – for våre medmennesker og for den verden Gud har betrodd oss.

 

Les mer: