Glassmalerier i St. Sunniva kirke, Harstad

Kunstner: Maciej Kauczynski, Krakow, Polen. Laget i 2008, velsignet og satt på plass 6. juli 2008.

Legenden om Sunniva (fragmenter), oversatt fra latin av Bjørg Tosterud: Selja – heilag stad i 1000 år, Universitetsforlaget, 1997, ss.293-298.

1. Sjøreise fra Irland til Norge

1. Sjøreise fra Irland til Norge 2. Fromt liv på Selja og død under steinblokker
3. Søyle av klart lys på strand 4. Funnet av knokler og liket av Sunniva

Slik en pålitelig gammel tradisjon har overlevert til sin ettertid, ble den høysalige jomfru Sunniva født av kongelig slekt i Irland på Otto I’s tid…

…hun så seg omkring med våkent blikk og forsøkte å trekke det folk som hun hadde myndighet over , bort fra onde gjerninger, og ved sitt fromme liv og sine ærbare seder kalte hun det til å øve gode gjerninger.

…en ugudelig tyrann…sendte en delegasjon til jomfruen og kom med mange slags løfter…at hun ikke skulle avslå å dele ekteseng med ham,…deretter satte han frykt og redsel i henne og truet med å legge hele landet fullstendig øde og utslette alle innbyggerne, hvis hun ikke ville være ham til viljes.

…Mange menn, kvinner og barn delte hennes trengsler, de…gav seg farene på havets bølger i vold. På tre små skip satte de til havs og la kursen nordover…uten årer og annet nødvendig utstyr om bord

2. Fromt liv på Selja og død under nedstyrtende steinblokker

…Da de opprørte bølgene hadde lagt seg, kom den salige Sunniva med de fleste av sine reisefeller i land på en øy som heter Selja. Der fikk hun laget husrom i grotter og huler i jorden…

De skaffet seg det nødvendige til livsopphold ved fiske…og tjente Herren Jesus Kristus i stor avholdenhet og fattigdom, kyskhet og hellig livsførsel.

…nå kom hedningene fra fastlandet innenfor og trodde at de dyrene, som de ved første blikk ikke kunne finne, var blitt røvet i hemmelighet…så trodde de uten grunn at [Sunniva og hennes ledsagere] hadde tatt deres eiendom. De dro…til…[Håkon Ladejarl] og bad ham om å komme med sin hær og drepe Guds tjenere…

med en bevæpnet hær skyndte han seg til omtalte øy for å utslette Guds hellige…

Men da de hellige så dette, gikk de inn i sine huler og mens tårene strømmet, bad de inderlige bønner til Gud om at han måtte gi deres sjeler evig hvile, og at han med englehjelp måtte gi deres legemer en grav under nedstyrtende steinblokker. Og slik det gikk.

…Tyrann og hedningeflokken gjennomsøkte øya omhyggelig. De ble meget forbauset da de ikke fant Guds hellige, og dro bort derfra i stor undring.

3. Søyle av klart lys på strand

…[Så] tok den oppriktig kristne kong Olav, sønn av kong Trygve, kongsmakten i Norge…

Men da noen handelsmenn på den tiden seilte omkring den ofte omtalte øya Selja, så de på stranden liksom en søyle av klart lys stråle helt opp til himmelen…De nærmet seg lyssøylen og fant et lysende menneskehode under selve lyset, og de merket at det stod en duft av vindunderlig sødme fra dette hodet.

4. Funnet av knokler og liket av Sunniva

…På den salige biskops [Sigurd] tilskyndelse seilte den fromme konge til den nevnte øy med en flokk troende. Og da han undersøkte øya, fant han på vestsiden et ganske høyt fjell hvor han mente at det måtte ha gått et ras for en del år siden. Den fromme konge og biskop finkjemmet dette stedet, og der fant de velluktende knokler blant steinblokkene. På befaling av den ærverdige biskop og med velvillig tilslutning fra kongen ble det der bygget og innviet en kirke.

…Men da de kristne omsorgsfullt samlet sammen de helgenknoklene som de kunne finne, fant de liket av den salige jomfru og martyr Sunniva uskadet, og dette ble under stor ærbødighet bragt derfra og lagt i et helgenskrin. Dette skjedde i nådens år 996…

av Webmaster publisert 21.07.2009, sist endret 21.05.2012 - 15:48