Hylland munkelyd

I 1967 dro trappistmunken Robert K. Anderson O.C.S.O fra sin kommunitet i Massachusetts, USA, til Norge for å realisere sitt eneboerkall. Med hjelp fra biskop John Willem Gran O.C.S.O, som sterkt ønsket sine ordensbrødre til Norge, slo han seg først ned i en Moelvbrakke ved Austbygdi i Telemark. Siden flyttet han sitt hjem lenger ned mot Tinnsjøen. I 1977 fikk han leie det nedlagte småbruket Hylland, og i 1995 kjøpte stiftelsen «Munkelyd Ocisto» denne jorden.

«Robert munk» bodde lenge alene på stedet, men i dag er det et lite, kontemplativt fellesskap på Hylland – i trappistisk ånd og etter den benediktinske regula. Brødrene bor i hver sine eneboerhytter men spiser, arbeider og ber i fellesskap. Med egne hender har de reist en vakker liten kirke på stedet, og hver onsdag og lørdag feires Den Hellige Messe etter østlig ritus.

P. Robert døde den 29. september 2020.


Hylland kapell adresse.gif Hylland munkelyd, Svimbilvegen 303, 3652 Hovin i Telemark 2620.42.11492

Munker:
Serafim, Estland
Miikael, Estland
av Webmaster publisert 15.11.2009, sist endret 12.08.2021 - 12:30