Katolsk Akademi

Etablert av Oslo katolske bispedømme og skal sette problemstillinger innen teologi, filosofi, kultur og samfunn på dagsorden. Katolsk Akademi skal være en møteplass og arena hvor meninger og tanker kan luftes og løftes frem. Åpnet 12. desember 2009.

Fra høsten 2010 har Katolsk Akademi utvidet sin virksomhet med både seminarer på lørdager og retretter på fredager.

Se også Kurs- og foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

akademi.png

E-post akademi@katolsk.no

Postadresse: Akersveien 5, 0177 Oslo

Leder:

Program

Arrangementene foregår i Mariagården, Akersveien 16 (underetasjen). Påmelding til akademi@katolsk.no.

Se et utvalg tidligere foredrag.
av Webmaster publisert 02.11.2010, sist endret 05.01.2017 - 10:07