Norges klostre i middelalderen

Jonsklosteret i Bergen

Utsnitt av stadskonduktør Høeghs kart over Bergen fra 1880. L. D. Kulwers oppmålingsskisse av noen hvelvede kjellere fra klosteret er avtegnet og innfelt i høyre hjørne. Ut fra skissen er disse bygningsrestene lokalisert til kvartalet som er begrenset av Strandgade, Sukkerbagersmuget og Taarnsmuget. Mulig utstrekning av klosteret er markert med raster. Det har ligget helt ned mot Vaagen

Jonsklosteret lå i området Strandgaten-Tårnplass i Bergen.

Augustinerkloster som trolig ble opprettet omkring 1150 og viet St. Johannes Bapt.. Det ble gradvis avfolket på 1400-tallet og brant i 1489.1 1552 fikk Bergen by bruksretten til kirken, som etter flere branner ble revet på 1700-tallet.

Det hersker usikkerhet omkring tidspunktet for opprettelsen av klosteret. Man mener det skjedde på midten av 1100-tallet, selv om det først blir omtalt i 1208. Klosteret ble plassert ved bebyggelsen innerst i Vågen på sydsiden.

Forholdsvis lite er kjent om dette klosteret, som trolig brant ned sammen med resten av bydelen i 1489. Klosteret var i økonomiske vanskeligheter helt fra 1300-tallet. I 1450 ble klostergodset overført til domkapitlet. Kirken ble stående, og lybske bergensfarere testamenterte gaver til den helt fram til 1517.

I 1552 fikk byens borgere bruksretten til kirke og kirkegård for å bygge rådhus der. Dette ble det imidlertid ikke noe av. Etter branner i 1561, 1640 og 1702 var det lite igjen av anlegget, som på 1700-tallet ble brutt ned til grunnen.

Helt opp til forrige århundre eksisterte det fremdeles noen hvelvede kjellere fra klosteret, og i 1823 tegnet L. D. Kluwer en planskisse over de synlige bygningsrestene. Under gravearbeider i 1895 støtte man på rester av klosterkirken, slik at denne kan lokaliseres. Kirkegården har ligget nord og øst for kirken i området ned mot Strandgaten.

Det er tvilsomt om det fremdeles er mulig å finne vesentlige spor etter klosterbygningene bevart i grunnen.

Litteratur

Lidén H.-E. og E. M. Magerøy (1980): Norges kirker. Bergen I. Bergen, s. 142-144.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19