Hvorfor tror katolikker på verneengler?

Av James Akin, oversatt fra engelsk av Vibecke(dot)Haslerud(at)kunnskapsforlaget(dot)noVibecke Haslerud


Spørsmål: Hvorfor tror katolikker på verneengler? Er det noe grunnlag i bibelen for det?

Svar: Ja, det er det. Hvis du for eksempel leser Dan. 12,1a: "På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram, han som verner dine landsmenn". Mikael er dermed verneengel for Guds folk (som omfatter det fysiske og åndelige Israel, dvs. det moderne jødiske folk og den kristne kirke sammen).

Tilsvarende, hvis du ser på Apg 12,13-15, kan du lese hva som skjedde etter at Peter slapp ut av fengselet ved et under:

Der banket han på døren ute i porten, og en pike som het Rhode kom for å høre hva det var. Men da hun gjenkjente Peters stemme, ble hun så glad at hun glemte å åpne og bare løp inn og fortalte at Peter stod utenfor."Du må være gal!" sa de til henne. Men hun forsikret at det var som hun sa. "Da må det være hans engel", sa de andre.

De første disiplene forventet altså at Peter hadde en verneengel.

Men det er ikke bare store nasjoner og kirkeledere som har verneengler - selv små barn har dem. Jesus selv advarer oss: "Vokt dere for å se ned på en av disse små. For dere skal vite, at de i himmelen har sine engler, som alltid har adgang til min himmelske Far" (Matt. 18,10). - Selv de minste må vi behandle pent, for englene deres har garantert tilgang til Gud, slik at de kan trå inn på deres vegne.

Dette viser at hele menneskeheten, fra den minste til den største, er velsignet med verneengler. Den katolske kirkes katekisme slår fast:

336. Fra vugge til grav står menneskets liv under englenes beskyttelse og forbønn (jfr. Matt 18,10; Luk 16,22; Salm 34,7; 91,10-13; Job 33,23-24; Sak 1,12; Tob 12,12). "Hver troende har en engel ved sin side som beskytter, og en hyrde på veien til livet" (St. Basilius, Adversus Eunomium 3,1). Allerede her nede har kristenlivet i troen salig samfunn med engler og mennesker, forenet i Gud.


Copyright (c) 1997 by James Akin. All Rights Reserved.

av Webmaster publisert 29.01.1997, sist endret 29.01.1997 - 10:00