ESKATOLOGI - om de siste ting

TimeglassDet eneste som er sikkert i livet, er at vi en gang skal dø.

I våre dager blir døden fortrengt på alle bauer og kanter. Under viktorianismen på 1800-tallet var det seksualiteten som ble fortrengt. Men døden var man fortrolig med. Likskjorta hang i skapet, og svært fattig måtte man være hvis man ikke hadde en hundring i banken øremerket begravelse.

Bibelen taler mye om de siste ting - av og til noe uklart og usammenhengende. Vi skal derfor ikke undre oss over at eskatologien har vært gjenstand for konfesjonell uenighet - særlig hva purgatoriet angår.

Den katolske kirke gjør ikke krav på å vite alt om disse siste ting. Til syvende og sist dreier det seg om mysterier vi ikke makter å lodde dybden i. I sin dogmatikk nevner Kirken kun at disse forskjellige muligheter etter døden eksisterer. Trossannhetene befatter seg ikke med hvordan disse mysterier er mulige, gir heller ikke detaljopplysninger om de hinsidige tilstander. Les mer ...

Les ARTIKLER om de siste ting.