16 karmelitter fra bispedømmet Toledo (d. 1936)

Minnedag: 6. november

Den salige Ovidius Fernández Arenillas (Eusebio del Niño Jesús) OCD og 15 ledsagere. En del av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (gruppe 23)

Denne gruppen består av seksten uskodde karmelitter (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD), 5 prester, 2 legbrødre, 8 klerikere med evige løfter og 1 novise.

Den 28. april 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

De ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

De seksten martyrene er:

483
484

483: Den salige Ovidius Fernández Arenillas (sp: Ovidio), prest OCD, ordensnavn Eusebio del Niño Jesús, født den 21. februar 1888 i Castifalé i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

484: Den salige Nazarius del Valle González (sp: Nazario), prest OCD, ordensnavn Nazario del Sagrado Corazón, født den 28. juli 1901 i Castilfalé i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

486
485

485: Den salige Peter Jiménez Vallejo (sp: Pedro), prest OCD, ordensnavn Pedro José de los Sagrados Corazones, født den 22. februar 1861 i Valdeprado i provinsen Soria i regionen Castilla y León i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

486: Den salige Josef Grijalvo Medel (sp: José), prest OCD, ordensnavn Ramón de la Virgen del Carmen, født den 29. mars 1896 i Calahorra i Logroño i regionen La Rioja i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

487
488

487: Den salige Gregor Sánchez Sancho (sp: Gregorio), prest OCD, ordensnavn Tirso de Jesús María, født den 19. april 1899 i Valdecarros i provinsen Salamanca i regionen Castilla y León, død den 7. september 1936 i Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

488: Den salige Thomas Mateos Sánchez (sp: Tomás), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn José Agustín del Santísimo Sacramento, født den 17. september 1912 i Anaya de Alba i provinsen Salamanca i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

490
489

489: Den salige Peter Raimund Rodríguez Calle (sp: Pedro Ramón), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Hermilo de San Eliseo, født den 14. april 1913 i Fuensaldaña i provinsen Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

490: Den salige Stefan Cuevas Casquero (sp: Esteban), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Eliseo de Jesús Crucificado, født den 26. desember 1913 i Besande i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

491
492

491: Den salige Perfectus Domínguez Monge (sp: Perfecto), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Perfecto de la Virgen del Carmen, født den 18. april 1914 i Besande i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

492: Den salige Melkior Martín Monge (sp: Melchor), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Melchor del Niño Jesús, født den 18. juli 1914 i San Pedro de Consoles i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

494
493

493: Den salige Josef Mata Luis (sp: José), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Constancio de San José, født den 23. august 1914 i Las Heras de la Peña i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. juli 1936 i Cabañas de la Sagra i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

494: Den salige Ludvig Gómez de Pablo (sp: Luis), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Félix de la Virgen del Carmen, født den 9. januar 1912 i Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

495
496

495: Den salige Josef Ludvig Collado Oliver (sp: José Luis), kleriker OCD med evige løfter, ordensnavn Plácido del Niño Jesús, født den 25. januar 1912 i Madrid i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

496: Den salige Vincent Álamo Jiménez (sp: Vicente), legbror OCD, ordensnavn José María de la Dolorosa, født den 3. august 1901 i Fondón i provinsen Almería i regionen Andalucía i Spania, død den 30. juli 1936 i Cabañas de la Sagra i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

498
497

497: Den salige Daniel Mora Nine, legbror OCD, ordensnavn Daniel de la Sagrada Pasión, født den 17. februar 1908 i provinsen Pontevedra i regionen Galicia i Spania, død den 31. juli 1936 i «Los Cobertizos» i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

498: Den salige Klemens López Yagüe (sp: Clemente), ordensnavn Clemente de los Sagrados Corazones, novise OCD, født den 25. november 1911 i Campo de San Pedro i provinsen Segovia i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i provinsen Toledo i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

av Webmaster publisert 05.11.2010, sist endret 18.02.2017 - 17:48