17 karmelitter fra erkebispedømmet Barcelona (d. 1936)

Minnedag: 6. november

Den salige Angelus María Prat Hostench OCarm og 16 ledsagere. En del av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (gruppe 4)

Denne gruppen består av sytten martyrer fra karmelittordenen av den gamle observans (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm), det vil si de reformerte eller «skodde» karmelittene til forskjell for de «uskodde (OCD). Tolv av de sytten døde sammen den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i Catalonia. Av martyrene var fem prester, seks klerikere med evige løfter, tre legbrødre, to noviser og en nonne.

Den 26. juni 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

84
85

84. Den salige Angelus Maria Prat Hostench (sp: Ángelo María; kat: Àngel), prest OCarm, født den 30. april 1896 i Banyoles i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

85. Den salige Elisja Maria Maneus Besalduch (sp: Eliseo María), prest OCarm, født den 15. desember 1896 i San Mateo i provinsen Castellón i regionen Valencia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

86
87

86. Den salige Anastasius Dorca Coromina (sp: Anastasio María; kat: Anastasi), prest OCarm, født den 30. desember 1907 i Santa Margarita de Bianya i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

87. Den salige Edvard Serrano Buj (sp: Eduardo María; kat: Eduard), prest OCarm, født den 21. desember 1912 i Villarluengo i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

88
89

88. Den salige Peter Maria Ferrer Marín (sp: Pedro María; kat: Pere), kleriker OCarm med evige løfter, født den 1. juni 1909 i Mataró i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

89. Den salige Andreas Corsino Maria Solé Rovira (sp: Andrés María; kat: Andreu), kleriker OCarm med evige løfter, født den 23. januar 1919 i Vendrell i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

90
91

90. Den salige Mikael Maria Solér Sala (sp: Miguel María; kat: Miquel), kleriker OCarm med evige løfter, født den 15. mars 1919 i Olot i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

91. Den salige Johannes Maria Puigmitjá Rubió (sp: Juan María; kat: Joan), kleriker OCarm med evige løfter, født den 16. april 1919 i Olot i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

92
93

92. Den salige Johannes Prat Coldecarrera (sp: Juan; kat: Joan), kleriker OCarm med evige løfter, ordensnavn Peter Thomas Maria (sp: Pedro, Pere Tomás María), født den 4. august 1919 i Santa Margarita de Bianya i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Kilden newsaints.faithweb.com har navneformen Colldecarrera.

93. Den salige Elisja Maria Fontdecava Quiroga (sp: Eliseo María; kat: Eliseu), legbror OCarm, født den 12. mai 1891 i Portbou i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

94
95

94. Den salige Gabriel Escoto Ruiz, novise OCarm, ordensnavn Josef Maria (sp: José María), født den 10. august 1878 i Atotonilco el Alto i Jalisco i Mexico, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

95. Den salige Elias Maria Garre Egea (sp: Elías María), novise OCarm, født den 9. oktober 1910 i byen og provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania, død den 28. juli 1936 i Clot dels Aubins i Cervera i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

96
97

96. Den salige Ludvig Maria Ayet Canós (sp: Ludovico María), legbror OCarm, født den 25. juli 1886 i Villareal i provinsen Castellón i regionen Valencia i Spania, død den 12. oktober 1936 i byen og provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

97. Den salige Angelus Maria Presta Batllé (sp: Angelo María; kat: Àngel), legbror OCarm, født den 17. februar 1915 i Olot i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 12. oktober 1936 i byen og provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

98
99

98. Den salige Ferdinand Maria Llovera Puigsech (sp: Fernando María; kat: Ferran), prest OCarm, født den 19. mars 1902 i Orfans i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 22. november 1936 i Montjuich i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

99. Den salige Josef Raga Nadal (sp: José; kat: Josep), kleriker OCarm med evige løfter, ordensnavn Eufrosino María (kat: Eufrosí), født den 28. desember 1913 i Ulldecona i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania, død den 6. oktober 1936 i byen og provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

100

100. Den salige Maria de Puiggraciós Badia Flaquer (sp: María), ordenssøster OCarm, ordensnavn María del Patrocinio de San José (kat: Patrocini de Sant Josep), født den 28. august 1903 i Bigas i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania, død den 13. august 1936 i Sant Martí de Riudepers i Vic i provinsen Barcelona.

av Webmaster publisert 15.09.2010, sist endret 02.10.2017 - 16:41