Den salige Eufrasius Barredo Fernandez (1897-1934)

Minnedag: 6. november

Den salige Eufrasius Barredo Fernandez (Eufrasio del Niño Jesús), prest OCD. En av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig («gruppe 18»)

Denne «gruppen» består av en uskodd karmelitt (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD) fra bispedømmet Oviedo.

Den 16. desember 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

Han ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

429

429: Den salige Eufrasius Barredo Fernandez (sp: Eufrasio), ordensnavn Eufrasius av Jesusbarnet (Eufrasio del Niño Jesús), prest OCD, født den 8. februar 1897 i Cancienes i regionen Asturias i Spania, død den 12. oktober 1934 i Oviedo i regionen Asturias i Spania.

av Webmaster publisert 04.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49