46 Marist-skolebrødre fra bispedømmet Barcelona (d. 1936)

Minnedag: 6. november

De salige Marianus Alonso Fuente og Tryfon Lacunza Unzu FMS og 44 ledsagere. En del av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (gruppe 5)

Denne gruppen består av 46 legbrødre fra kongregasjonen Marist-skolebrødrene eller Hermanos Maristas de la Enseñanza (Institutum Fratrum Maristarum a Scholis – FMS) i erkebispedømmet Barcelona. Alle ble skutt den 8. oktober 1936 på ulike kirkegårder i Barcelona – 43 av dem døde sammen i Montcada i utkanten av Barcelona.

Den 18. juli 1936 startet den spanske borgerkrigen da den afrikanske hæren under general Franco startet et opprør mot den folkevalgte regjeringen. Dette kuppet utløste en antikirkelig revolusjon i Barcelona den 19. juli, og om kvelden ble hundrevis av kirker og klostre satt i brann.

Den 21. september 1936 falt rådsmedlemmet broder Epifanius (den salige Ferdinand Suñer Estrach, nr. 111) i hendene på sentralkomiteen for den antifascistiske militsen, ledet av Aurelio Fernandez, og dette startet en kommunikasjon som utviklet seg til en dødelig felle. Han skrev et brev, uten tvil etter diktat, til broder provinsialen Laurentinus (den salige Marianus Alonso Fuente, nr. 101). Brevet antydet muligheten for å starte en dialog med det formål å redde en stor del av kongregasjonen i Catalonia. Brevet ble gitt til broder Virgilius (den salige Tryfon Lacunza Unzu, nr. 102) for å diskutere saken med provinsialen og to andre maristbrødre. Tilbudet gikk ut på at maristbrødrene i det røde Spania kunne forlate landet i bytte for penger. Brødrene Virgilius og Adjutor ba provinsialen om tillatelse til å handle, og han ga startsignalet.

Det ble bestemt å starte forhandlinger med deres erklærte fiender fordi dette ble ansett som nødvendig. Nesten 200 marister var spredt over hele territoriet, og deres situasjon var svært farlig. Fra 20. september til 2. oktober ble det holdt seks møter på kafé Tostadero på universitetsplassen. Fra Federación Anarquista Ibérica (Den iberiske anarkistføderasjonen FAI) deltok Aurelio Sanchez Fernandez (generalsekretær for sikkerhetsstyret) og Antonio Lazaro Ordaz, mens fra kongregasjonen deltok brødrene Adjutor, Virgilius og Athanasius. På det fjerde møtet ble det oppnådd en avtale. 100.000 francs skulle overleveres før avreisen. Broder Adjutor skulle reise til Frankrike for å hente pengene, og FAI forpliktet seg til å beskytte utreisen.

Den 3. og 4. oktober samlet superiorer, skolastikere, noviser, postulanter og juniorer seg sammen med sine lærere i klosteret Les Avellanes. Busser transporterte dem til Puigcerdá, og 114 unge i formasjon kunne dra til Frankrike. Fra Toulouse og Bayonne i Frankrike ble de brakt til Dancharinea i Navarra i det nasjonalistkontrollerte Spania. Men noen lærere ble avvist og vendte tilbake til Barcelona.

Etter å ha brakt de unge til den nasjonalistiske sonen, vendte broder Adjutor tilbake til Barcelona og møtte broder Virgilius og broder provinsial. De ble enige om at broder Adjutor skulle dra tilbake til Frankrike for å hente enda 100.000 francs, mens brødrene skulle samle flyktninger fra Girona, Valencia og Alicante til andre akt. Lærerne skulle samle seg på et spansk skip som var ankret opp på havnen i Barcelona, og derfra skulle de gå om bord på det franske dampskipet L'Enfa, som skulle gå til Marseille. FAI ved Aurelio Fernandez lovte dem fritt leide.

Marister fra hele Catalonia kom sammen med dem som ikke hadde fått tillatelse til å passere grensen. De skulle møtes klokken ni om kvelden på skipet Cabo San Agustín på havnen i Barcelona. Fra Lleida, Mataró, Barcelona og Igualada kom de i håp om å finne frihet utenfor komiteenes innflytelse. De var preget av mistenksomhet, engstelse og nervøshet, men også tillit til de overordnede som hadde forhandlet frem avtalen. Klokken ni om kvelden den 7. oktober hadde nesten alle brødrene kommet om bord, de var i alt 107. Alle omfavnet hverandre og hilste broder provinsialen, som ønsket hver enkelt velkommen. Men noe var galt. Natten gikk og det nærmet seg daggry, ingen hadde beveget seg og hvor ble det av det franske skipet?

Ordaz kom og tok med broder Adjutor til sentralkomiteen for de antifascistiske militsene. Der innrømmet han at det hele hadde vært en farse og et bedrag. De hadde latt studentene dra, men ikke professorene. De tok de 100.000 francs og arresterte ham. Dette forræderiet var ukjent på skipet, men ettersom tiden gikk, økte mistenksomheten. De fikk ordre om å forlate lugarene og åpne alle kofferter, mens militsmennene så etter penger. Noen busser ventet på dem, og de ble kjørt til klosteret San Elías, som var omgjort til fengsel og hvor FAI hadde sitt hovedkvarter.

Den 8. oktober tok de med seg 46 av brødrene til ulike kirkegårder i Barcelona. Der skjøt de dem med maskingevær.

Den 16. desember 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

101

101. Den salige Marianus Alonso Fuente (sp: Mariano), legbror FMS, ordensnavn Laurentino. Han ble født den 21. november 1881 i Castrecías i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. I 1897 påbegynte han novisiatet hos Marist-skolebrødrene og i 1899 sitt apostoliske arbeid i Cartagena. I begynnelsen hadde han problemer med disiplinen, men svært snart kom hans studenter til å respektere ham på grunn av hans likefremme og stabile karakter, hans godhet og hans kunnskaper, som vant deres hjerter i en slik grad at studentene førti år senere husket ham med beundring på grunn av hans eminente kvaliteter som pedagog.

I 1905 ble han utnevnt til direktør for kollegiet i Cartagena. Da broder Bérillus, assisterende ordensgeneral, besøkte denne kommuniteten, fant han et slikt fellesskap og hengivenhet til studentene at han full av beundring belønnet brødrene med en reise til Oran i Algerie. Da broder Laurentinus var 31 år gammel, overtok han ledelsen av kollegiet i Burgos, et av de viktigste i Spania. Hans suksess var total. Han fikk anledning til å forme et stort antall unge brødre og oppnå stor stabilitet i kommuniteten. Da broder Floribert, provinsialen, presenterte ham for brødrene, sa han at han brakte dem en direktør som var full av andakt for Jesu hellige hjerte.

Broder Evald, visitor, ba ham om å bli hans assistent, ettersom provinsen Spania var så stor, med 800 brødre og seksti hus. Men broder Evald ble sendt til Mexico, og broder Laurentinus fant seg sittende igjen som den eneste visitoren. I 1928 ble han kalt til å lede provinsen Spania. Han dro til Canet de Mar, en Maria-helligdom, hvor han fornyet den konsekrasjonen han hadde gjort 31 år tidligere og han plasserte i Jomfru Marias hender det arbeidet som hadde blitt pålagt ham.

Spania gikk inn i en tragisk og turbulent periode, og det var nødvendig at brødrene ble ledet av en klok og streng person. Midt i prøvelsene visste broder Laurentinus å viderebringe det motet og fryktløsheten som var nødvendig for å stå imot og til og med å grunnlegge nye skoler i Sevilla, Cordoba og Huelva, som fortsatt er blomstrende kollegier i dag. Han visste også å skape blant brødrene et klima av intenst åndelig liv som ga apostlene energi og forberedte martyrene. I perioden med forfølgelse nådde det åndelige og apostoliske livet i kommunitetene et forbløffende nivå.

Martyriets time var nær. Den 18. juli 1936 startet den spanske borgerkrigen da den afrikanske hæren under general Franco startet et opprør mot den folkevalgte regjeringen. Dette kuppet utløste en antikirkelig revolusjon i Barcelona den 19. juli, og om kvelden ble hundrevis av kirker og klostre satt i brann. Broder Laurentinus kunne ha berget seg til Italia, men han foretrakk alltid å bli værende hos sine forfulgte brødre. I september ga han broder Virgilius (den salige Tryfon Lacunza Unzu, nr. 102) ansvaret for organiseringen av avreisen til Frankrike for 117 unge i formasjon etter en avtale med Federación Anarquista Ibérica (FAI). Den 5. oktober klarte han å få dem over grensen. Men samtidig ventet 106 brødre om bord på skipet Cabo San Agustín, som lå ankret opp på havnen i Barcelona mens de ventet på å seile til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías, hvor FAI hadde sitt hovedkvarter. Neste natt ble 46 brødre skutt i stillheten og ensomheten på ulike kirkegårder i Barcelona, blant dem br. Virgilius og provinsialen, br. Laurentinus. Han ble skutt i Montcada i utkanten av Barcelona den 8. oktober 1936.

102

102. Den salige Tryfon Lacunza Unzu (sp: Trifón), legbror FMS, ordensnavn Virgilio. Han ble født den 3. juli 1891 i Ciriza i Pamplona (bispedømmet Pamplona y Tudela) i regionen Navarra i Spania. Han ble født i en bondefamilie som dyrket den fruktbare jorden i Echauri-dalen som fikk vann fra elven Arga. Den 17. mars 1903 tok hans eldre bror, broder Sixto, ham med til Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic. Fire år senere avla han sine første løfter. Den 15. august 1912 konsekrerte han seg definitivt til Herren da han avla evige løfter. Han var en glimrende student, og i 1923 tok han sin grad i filosofi og humanisme med hovedfag i historie og geografi.

I oktober 1908 ble han sendt til kollegiet i Burgos, hvor han ble til 1935. I 1925 ble han utnevnt til direktør for sitt kollegium, som hadde 683 studenter. Selv i de årene da forfølgelsene var mest voldelige, stanset ikke antall studenter å øke. I 1932 ble det tvunget gjennom lover mot katolsk undervisning. Overfor denne trusselen dannet broder Virgilius det sivile selskapet La Cultural, og gjennom en kontrakt overlot han kontrollen over sitt kollegium til dette selskapet. Kollegiet tok navnet Liceo Zorrilla. Lærerstaben ble dannet av leglærere og sekulariserte brødre. Samtidig lagret han på et sikkert sted de verdifulle gjenstandene fra museet og biblioteket. Provinsialen, broder Laurentinus (den salige Marianus Alonso Fuente, nr. 101), syntes disse initiativene var fremragende og foreslo dem til alle kollegiene.

Mellom januar og juni 1936 var broder Virgilius i Murcia, hvor han erstattet broder direktøren. Superiorene forberedte ham på å ta over etter broder Laurentinus, som siden 1928 hadde ledet provinsen Spania. Broder Virgilius hadde en rik personalitet: Hans autoritet over studentene var absolutt, men samtidig var han elskelig. Han inspirerte til tillit og tiltrakk studenter med sin veltalenhet.

Den 19. juli 1936 startet den spanske borgerkrigen da den afrikanske hæren under general Franco startet et opprør mot den folkevalgte regjeringen. Dette kuppet utløste en antikirkelig revolusjon i Barcelona den 19. juli, og om kvelden ble hundrevis av kirker og klostre satt i brann. Da revolusjonen brøt ut, var broder Virgilius i Barcelona. I september gjorde broder provinsialen ham ansvarlig for organiseringen av avreisen til Frankrike for 117 unge i formasjon etter en avtale med Federación Anarquista Ibérica (FAI). Den 5. oktober klarte han å få dem over grensen. Men samtidig ventet 106 brødre om bord på skipet Cabo San Agustín, som lå ankret opp på havnen i Barcelona mens de ventet på å seile til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías, hvor FAI hadde sitt hovedkvarter. Neste natt ble 46 brødre skutt i stillheten og ensomheten på ulike kirkegårder i Barcelona, blant dem provinsialen, br. Laurentinus, og br. Virgilius. Han ble skutt den 8. oktober i bydelen Les Corts i Barcelona. Bortsett fra martyriet finnes det i broder Virgilius materiale for en sympatisk og nær helgen.

103

103. Den salige Nestorius Vivar Valdivielso (sp: Néstor), legbror FMS, ordensnavn Alberto María. Han ble født den 4. mars 1910 i Estépar i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans foreldre var bønder som dyrket jorden på den kastiljanske høysletten. I en alder av ti år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Den 23. august 1931 avla han sine evige løfter.

Da han hadde fullført sine formasjonsstudier, ble han sendt til postulatatet i Avellanes som prefekt og ansvarlig for vaskeriet. Den orden og disiplin han viste samt hans oppmerksomhet mot folk, var beundringsverdig. Postulantene elsket ham virkelig. Han hadde en munter karakter og hans enkelhet var sagnomsust. Senere ble han sendt til skolen i Valldemía i Mataró, hvor han til tross for sin ungdom vant alles sympati. Han hadde tillit hos alle dem som ved mange anledninger spurte om hans råd.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. På denne tiden besøkte han sin familie, og med de prøvelsene som man sto overfor, så foreldrene ingen sikkerhet for ham i Catalonia. Men han sa at han ikke kunne bli hos dem, for hans plass var hos de andre. Han ba dem om ikke å gråte om han skulle dø, for han var glad for å kunne utøse sitt blod for Kristus. Han ble drept den 8. oktober 1936 i Montcada i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

104

104. Den salige Lucius Izquierdo López (sp: Lucio), legbror FMS, ordensnavn Àngel Andrés. Han ble født den 4. mars 1899 i Dueñas i provinsen og bispedømmet Palencia i regionen Castilla y León i Spania. Hans far var snekker og hans mor var syerske. I en alder av tretten år dro han til Artziniega i Álava og trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat. Den 12. april 1914 begynte han på sitt novisiat. Den 28. september 1920 avla han sine evige løfter.

Han tok eksamen ved fakultetet for filosofi og humanistiske fag og var en flink forfatter og poet. Han viet hele sin tid til studier, uten at det gikk ut over hans fromhet og religiøse ånd. Mange av hans artikler ble publisert i magasinet Stella Maris. Han var også en av de mest aktive bidragsyterne til forlaget FTD. Han skrev også i magasinet «Fester i det liturgiske år» og «En helgen for hver dag». Det er broder Angelus Andreas vi kan takke for skoleutgaven av Quichotte, ustyrt med noter og kommentarer.

Samtidig som han drev dette arbeidet, underviste han også. Han var lærer i Burgos, Logroño og spesielt i Madrid. Hver søndag sto han i spissen for en gruppe unge mennesker som besøkte de fattige og så etter dem. I sitt siste år underviste han i Madrid. Da skoleåret var over, dro han til Barcelona for å vie sin ferie til forlaget Luis Vives. Men midt i alle farene glemte han fullstendig seg selv og sin sikkerhet, det eneste han tenkte på, var å hjelpe sine brødre. Denne nidkjærheten unngikk ikke oppmerksomheten til lederne for Federación Anarquista Ibérica (FAI), spesielt Antonio Ordaz Lázaro.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han var om bord på skipet Cabo San Agustín, som var lovt fritt leide til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt fra båten for å føres til fengsel. Brødrene Angelus Andreas og Virgilius Lacunza ble satt i en bil og forsvant. De ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i bydelen Les Corts i Barcelona.

105

105. Den salige Anicetus Falgueras Casellas (sp: Aniceto), FMS ordensnavn Anselmo (Anselm). Han ble født den 16. april 1879 i Salt i provinsen og bispedømmet Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Hans familie drev et bakeri i landsbyen. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Canet de Mar den 24. juli 1893. I 1895 avla han sine første løfter, og den 15. august 1900 avla han sine evige løfter. Han var from og asketisk og praktiserte botsøvelser. Han tok til side sin dessert i refektoriet, og når han deretter la ut på sin spasertur, ga han den til de fattige og til de barna han underviste i katekismen. Dette skjedde i havnen, blant de små sigøynerne i Barceloneta, og i San José de la Montaña. I junioratet i Vic var han økonom. Kommuniteten var ikke rik, men han anstrengte seg så mye i sitt arbeid at ingen noensinne manglet det nødvendigste.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. I krigens første fase, det vil si fra den 19. til den 30. juli, beholdt han en stor ro og iverksatte kloke tiltak for å møte situasjonen på den best mulige måten. Han brukte alle krefter på å ta seg av ulike grupper i huset i Vic: juniorer og brødre, som var gjemt og spredt på de ulike gårdene i Pla de Vic. Den 30. juli, da militsen hadde overtatt skolen og gjort den om til fengsel, dro broder Anselm ned til Barcelona. Han avventet begivenhetens gang på en resignert måte da han i begynnelsen av oktober fikk høre om en mulig seilas til Frankrike. Han dro derfor den 7. oktober til skipet Cabo San Agustín, som lå oppankret på havnen og var pekt ut som møtested.

Men de ble forrådt, og han var blant de 46 brødrene som ble tatt fra fengselet San Elías og myrdet av den ene grunn at de var ordensbrødre. Broder Anselm ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Han var medgrunnlegger av Marist-skolebrødrenes første hus i Mexico, i Guadalajara. Han arbeidet i Mexico fra 1899 til 1909.

106

106. Den salige Antonius Roig Alibau (sp: Antonio; kat: Antoni), legbror FMS, ordensnavn Antolín (kat: Antolí). Han ble født den 6. februar 1891 i Igualada i provinsen Barcelona og bispedømmet Vic i regionen Catalonia i Spania. Han ble døpt den 15. november, og den 31. juli 1891 ble han fermet (konfirmert) av biskopen av Vic. Han mistet tidlig sin far. I en alder av tretten år trådte han den 2. november 1904 inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic. Den 28. august 1905 ble hans søknad om opptak innvilget, og dem 8. september 1906 mottok han ordensdrakten og det nye navnet Antolinus. Den 8. september 1907 avla han sine første løfter. Han avla sine evige løfter den 15. august 1912.

Hans overordnede utnevnte ham til sakristan og skredderens assistent. Han var svært lykkelig i disse beskjedne postene og holdt alt materialet i perfekt orden. I en alder av tretti år hadde han ikke et eneste mørkt hår igjen. Det ble sagt at han ble hvithåret etter at han ble grundig skremt under «Den tragiske uken» (Semana Trágica) i Barcelona i 1909. For å hindre vanhelligelse av en mobb under en revolt, gjemte han seg i flere timer i en skriftestol med et ciborium fullt av konsekrerte hostier. Dette skjedde i San Andrés de Palomar.

I februar 1934 ble han kalt til å gjennomføre sitt andre novisiat i Grugliasco i Italia. I juli 1934 kom han til Ross. I september 1935 kom han til kollegiet i Girona, La Inmaculada i Calle Claveria. Der var han den 18. juli 1936, da den spanske borgerkrigen brøt ut. Han ble fengslet i Girona, men etter en måned i fengsel oppnådde han en betinget løslatelse og tillatelse til å reise til hjembyen Igualada. Da det åpnet seg en mulighet for å komme seg til Frankrike, ble han invitert med. Han sa ja og tok seg den 7. oktober til havnen i Barcelona, hvor skipet Cabo San Agustín lå ankret opp.

Men de ble forrådt, og han var blant de 46 brødrene som ble tatt fra fengselet San Elías og myrdet av den ene grunn at de var ordensbrødre. Broder Antolinus ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Den 5. oktober 1940 ble hans lik identifisert av familien i Igualada, og hans jordiske rester ble overført til.

107

107. Den salige Peter Ciordia Hernández (sp: Pedro), legbror FMS, ordensnavn Baudillo (Baudilio). Han ble født den 19. mai 1888 i Cárcar i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie. I en alder av tretten år begynte han på Marist-skolebrødrenes juniorat i San Andrés de Palomar i Barcelona. Han avla sine første løfter den 2. februar 1905 og sine evige løfter den 30. august 1910.

Broder Baudilius var trofast og nøyaktig i rettingen av de oppgavene han ga, og han bemerket hva som var godt og hva som trengte forbedring. Han tilbrakte en uendelighet av tid med å rette kladdebøker og hjemmearbeid. Men han syntes det var verdt strevet når han så den entusiasmen det skapte blant studentene. I 1917 gjennomgikk han sitt andre novisiat i Grugliasco i Italia og skrev en avhandling om asketisk teologi. Hans medbrødre i kommuniteten forsto fort at lære og ånd i avhandlingen var essensen av hans indre liv og alle hans handlinger. Han ble utnevnt til direktør for skolen i Canet de Mar og deretter i Sants i Barcelona. Begge periodene var blomstringstider under hans kloke og faste ledelse for antallet studenter og den gode ånd og kappestrid som hersket både blant lærere og studenter.

I 1933 var det nødvendig å etterkomme de offisielle ordrene som oppløste de religiøse undervisningskongregasjonene. Skolen i Valldemía i Mataró ble kjøpt i henhold til de nye lovene av selskapet Inmobiliaria Mundial S.A. med hovedkvarter i Lyon i Frankrike. Den ble leid av en gruppe lærere som alle var brødre i sivile klær. Broder Baudilius ble utnevnt til bestyrer og selskapets representant. Hans takt og klokskap bidro til å overvinne tidens vanskeligheter.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Da det i slutten av september 1936 var snakk om en avtale med Federación Anarquista Ibérica (FAI), forble broder Baudilius skeptisk. Men han gikk den 7. oktober om bord i skipet Cabo San Agustín, som var lovt fritt leide til Frankrike. Han delte lugar med broder provinsialen og fulgte ham til den samme tragiske skjebnen. De ble skutt på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

108

108. Den salige Kasimir Riba Pi (sp: Casimiro), legbror FMS, ordensnavn Bernabé. Han ble født den 14. september 1877 i Rubí i provinsen Barcelona og bispedømmet Terrassa i regionen Catalonia i Spania. Hans far var tømmermann. I 1893 trådte han inn hos Marist-skolebrødrene i Canet de Mar. Den 17. september 1899 avla han sine evige løfter.

Han startet sitt apostolat i Girona under ledelse av broder Hilarius. Disse to skulle bli nære venner. Hans suksess som lærer var total, både i Girona som senere i Lleida og ved skolen Den uplettede unnfangelse i Barcelona. Han fengslet sine studenter og hans morale autoritet var stor. I 1903 grunnla broder Barnabas skolen i La Garriga. Der som overalt ellers fikk han raskt både foreldrenes og myndighetens respekt, tilfreds med den utdannelsen som barna fikk og stolte over å ha et slikt senter for lærdom. Senere ble han direktør for skolene i Girona, Igualada og Badalona. Kvalitetene i hans ledelse ble spesielt lagt merke til på sistnevnte sted.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut og førte til revolusjon i Barcelona den 19. juli. Broder Barnabas trakk seg tilbake til Rubí i huset til en av sine brødre. Han var trygg der fordi hans bror gikk for å tilhøre venstresiden. Da det ble snakk om å komme seg til Marseille med båt, aksepterte broder Barnabas å bli med. Han gikk den 7. oktober om bord i skipet Cabo San Agustín, som var lovt fritt leide til Frankrike. Ben de ble forrådt, og han ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Han ble ikke drept av politiske grunner eller som hevn, men utelukkende fordi han var en Marist-skolebror. Hans jordiske rester befinner seg i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

109

109. Den salige Karl Brengaret Pujol (sp: Carlos, Carles), legbror FMS, ordensnavn Carlos Rafael (Carles). Han ble født den 11. juli 1917 i Sant Jordi Desvalls i provinsen og bispedømmet Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han kom fra en bondefamilie. I en alder av elleve år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Han avla sine første løfter den 2. juli 1934. Straks hans formasjonsstudier var over, sendte hans overordnede ham til Mataró i Barcelona.

I det året han utøvde sitt apostolat blant barna, var han et mønster på oppriktighet og forbløffende enkelhet. Han frydet seg i sitt edle kall som lærer, og hans optimisme og sunne glede var legendarisk og smittsom. Han hadde ingen vanskeligheter med noen og følte seg komfortabel i sin tjeneste.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Karl Rafael forlot da Mataró og dro i retning sin familie. Da han fant ut om den planlagte båtreisen til Frankrike, sa han farvel til familien og gikk om bord på båten i havnen i Barcelona den 7. oktober. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Han visste at de gruppene som forlot fengselet, ikke kom tilbake fordi de var blitt skutt, og han regnet med at han ville lide samme skjebne. Han ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Han var nitten år gammel og dermed den yngste av denne gruppen på 46 brødre som ble skutt i Barcelona.

110

110. Den salige Josef Cesari Mercadal (sp: José; kat: Josep), legbror FMS, ordensnavn Dionisio Martín (kat: Dionís Martí). Han ble født den 16. januar 1903 i Puig-reig i provinsen Barcelona og bispedømmet Solsona i Spania. Hans foreldre arbeidet i en bomullstekstilfabrikk. I 1916 startet han reisen i sitt marianske ordensliv. Han avla sine første løfter i 1919. Han avla sine evige løfter den 15. august 1924. Han arbeidet som lærer i Les Avellanes (1919), Lleida (1921), Madrid (1924), Larache (1925), Valencia (Alameda) (1928), Vic (1929), Pamplona (1932), Zaragoza (1934), Les Avellanes (1935-36) (i novisiatet).

Han var en fremragende lærer og inspirerte hos sine studenter kjærligheten til arbeid og studier. Han ga strålende kurs som brakte ham gratulasjoner fra eksaminasjonstribunaler. Han var full av fromhet og nidkjærhet og mante sine studenter til å gå til daglig messe og motta kommunionen. Han elsket det skjulte liv og studier, og han ba også sine overordnede om en stilling i novisiatshuset i Les Avellanes.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, noe som førte til en antireligiøs revolusjon i Barcelona dagen etter. Da han hørte ut om den planlagte båtreisen til Frankrike, ble han med og gikk om bord på båten i havnen i Barcelona den 7. oktober. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. La Hoja dominical i Barcelona, datert 13. august 1939, hadde et foto av broder Dionysius Martin i sutan, og han ble beskrevet som et av ofrene som ble sendt ut for å ofres den 8. oktober 1936 av Aurelio Fernández, den asturiske lederen for Federación Anarquista Ibérica (FAI), som ledet operasjonene fra fengselet San Elías. Hans jordiske rester ble identifisert på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans mor og bror var til stede der.

111

111. Den salige Ferdinand Suñer Estrach (sp: Fernando; kat: Ferran), legbror FMS, ordensnavn Epifanio (kat: Epifani). Han ble født den 26. mars 1874 i Taialà i provinsen og bispedømmet Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre var bønder. Den 21. september 1888 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Saint-Paul-Trois-Châteaux i Frankrike, to år etter at kongregasjonen kom til Spania. Han avla lydighetsløfte i 1890, og den 19. september 1895 avla han sine evige løfter.

Broder Epifanius satte et dypt preg på den spanske maristprovinsen. Han var student på den første skolen som ble grunnlagt i landet, og han spurte direktøren, broder Hilarius, om han kunne få slutte seg til kongregasjonen, som han skulle komme til å ære med sine fortjenester og dyder. Han var en fremragende lærer og skaffet seg raskt studentenes tillit. Han var direktør i Lloret, Malgrat, Igualada, Logroño, Manresa og Lleida. Han satt i provinsialrådet. Noen år senere var han på skolen i Lauriagaten 38 i Barcelona.

Der ble han overrasket av den spanske borgerkrigens utbrudd den 18. juli og den antireligiøse revolusjonen i Barcelona dagen etter. Kommuniteten måtte straks spre seg i jakt på ly. Direktøren var bekymret for det forlatte huset og vendte tilbake til skolen for å se om han kunne berge noe. Han ble da arrestert og satt i fengsel. Men han ble løslatt igjen og så etter husly i et pensjonat da han igjen falt i de revolusjonæres hender. De kastet ham på nytt i fengsel. Da det ble snakk om å inngå en avtale med Federación Anarquista Ibérica (FAI) om fritt leide til Frankrike, var han en av dem som helt fra starten mistrodde den gode viljen hos Aurelio Fernandez' menn. Men til slutt gikk han med på sine overordnedes planer og gikk den 7. oktober om bord på skipet Cabo San Agustín. Men de ble forrådt, og fra fengselet San Elías ble han brakt til kirkegården i bydelen Les Corts i Barcelona, hvor han ble skutt den 8. oktober 1936. Hans jordiske rester ble brakt til Les Avellanes i Lleida.

112

112. Den salige Firminus Latienda Azpilicueta (sp: Fermín), legbror FMS, ordensnavn Felipe José. Han ble født den 7. juli 1891 i Iruñela i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Han var sønn av Críspulo og Francisca. Hans fødsel falt sammen med den populære patronatsfesten i Pamplona, og derfor ble han oppkalt etter den hellige Firminus. Den 8. september 1903 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. I 1907 avla han sine første løfter. Den 15. august 1913 avla han sine evige løfter.

Han personifiserte de dyder som skulle prege en ordensmann og lærer: fromhet, verdighet og kompetanse. Han var en tilhenger av den sokratiske prosessen, hvor han intelligent fulgte disippelen slik at han ved spørsmål etter spørsmål selv ville slutte seg til de riktige formuleringer og løsninger. I februar 1936 kom han til Les Avellanes som interim novisemester. Novisene følte seg som foreldreløse, fordi de hadde satt så stor pris på broder Luis Gonzaga, som akkurat hadde dratt til sitt andre novisiat. Men broder Filip Josefs fromhet, klokskap og glede hjalp dem til å roe følelsene. Han hadde tatt eksamen på universitetet i Zaragoza og var kompetent og talte enkelt, og han tilbød hver enkelt den passende viten og råd.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, og broder Filip Josef dro til Vilanova de la Sal sammen med alle lærerne og studentene. I denne landsbyen ble hans våkenetter og selvfornektelse til fordel for sine noviser lagt merke til. Det vær svært smertelig for ham da de etter ordre fra komiteen måtte spre seg i regionen. I denne situasjonen ble Filip Josefs nærvær en trøst for de andre. Han gjemte seg sammen med noen brødre i grottene i det omliggende området. I alt besværet ble han rammet av en lammelse som gjorde det vanskelig å bevege seg. Da han fant ut om den planlagte båtreisen til Frankrike, gikk han om bord på båten i havnen i Barcelona den 7. oktober. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

113

113. Den salige Felix Ayúcar Eraso (sp: Félix), legbror FMS, ordensnavn Félix León. Han ble født den 4. desember 1911 i Estella i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie som ga to av sine sønner til Marist-skolebrødrenes kongregasjon, og begge to skulle komme til å lide martyrdøden. Hans far var formann for veiarbeidere mens hans mor døde mens han var svært ung. I 1924 fulgte han sin unge bror Feliciano til junioratet i Villafranca de Navarra. Den 8. september 1929 avla han sine første løfter, og han rakk ikke å avlegge evige løfter før borgerkrigen brøt ut. I sine år i formasjon ble han lagt merke til for sin fromhet og sin taushet. Etter avsluttede skolastiske studier ble han sendt som lærer til Igualada. Han underviste i Igualada, Mataró og Barcelona.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. I den vanskelige tiden som fulgte, fikk han mulighet til å søke tilflukt i huset til en av sine brødre. Da militsen tok ham, fant de ham i selskap med to andre marister. De arresterte dem og brakte dem til det stedet hvor det ble holdt roregattaer i Guinardó. Der fant de flere av sine medbrødre. Senere sluttet de seg til de andre om bord på skipet Cabo San Agustín. Der så han til sin forbauselse at to militsmenn hadde på seg klærne som de hadde tatt fra ham og en annen bror like i forveien. Etter det ble broder Félix León satt i fengselet San Elías, og derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i i Montcada i provinsen Barcelona.

114

114. Den salige Fortunatus Ruíz Peña (sp: Fortunato), legbror FMS, ordensnavn Fortunato Andrés. Han ble født den 2. februar 1898 i La Piedra i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie. I en alder av tretten år begynte han på Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava. Han avla sine første løfter den 8. september 1914 og sine evige løfter den 28. september 1920. Han underviste i Artziniega, Cabezón de la Sal i Santander, Vallejo de Orbó i Palencia, Zaragoza og Les Avellanes.

Han var tålmodig, snill, tjenestevillig og en svært begavet mekaniker. Det fantes ikke en maskin som kunne beseire ham. Han sluttet ikke å arbeide før han hadde fått motoren til å funksjonere igjen. I tillegg kunne han lage svært velsmakende måltider og kunne gjøre all slags arbeid. Å se noen fattige fikk ham til å føle dyp medfølelse. Han kunne ikke la noen gå uten å hjelpe dem, og han la til et glass med vin til de fattiges måltider. Når han så at de manglet klær, spurte han sine overordnede om å få noen.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Da militsen tok over klosteret i Les Avellanes, ville de beskytte ham fordi de visste om hvor flink han var med motorer og elektrisitet. De ønsket ikke at han skulle bli skadet, så de rådet ham til å berge seg om han ville. Han dro til landsbyen Os de Balaguer, hvor alle kjente ham. Han må ha klart seg temmelig bra, for da han løp til båten den 7. oktober, var han den eneste som var i god fysisk form. Han ble satt i fengselet San Elías, og derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

115

115. Den salige Julius García Galarza (sp: Julio), legbror FMS, ordensnavn Frumencio. Han ble født den 28. juni 1909 i Medina de Pomar i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava i 1921. I 1926 avla han sine første løfter. Den 15. august 1932 avla han sine evige løfter. Han underviste i Artziniega, Vic i Barcelona, Sants i Barcelona, Valencia og Alcazarquivir (al-Kasr al-Kabir) i Marokko. Da revolusjonen brøt ut, var han i Sants.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Sammen med broder Alberto Ayúcar dro han bort fra skolen i Sants og fant husly i gaten Nueva de San Francisco i Barcelona, og deretter i gaten Tallers, hvor de møtte brødrene Santiago María Sáiz og Félix León Ayúcar. De ble ikke plaget før den 20. september, da de ble arrestert og satt i fengsel. Den samme røde komiteen som hadde satt dem i fengsel, førte dem med eskorte til skipet Cabo San Agustín den 7. oktober. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Derfra ble de brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

116

116. Den salige Sigismund Hidalgo Martínez (sp: Segismundo), legbror FMS, ordensnavn Gabriel Eduardo. Han ble født den 28. april 1913 i Tobes y Rahedo i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans foreldre var bønder. I 1924 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava. Den 8. september avla han sine første løfter. På junioratet i Artziniega la både lærere og medelever merke til hans vennlige karakter, hans fredsommelighet og leselyst. Broder direktøren satte stor pris på ham på grunn av den store fremgangen han viste på alle områder. Han underviste på junioratet i Villafranca de Navarra (1930), Zaragoza (1933) og Les Avellanes (1935).

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Militsen okkuperte klosteret i Les Avellanes, og broder Gabriel Edvard bestemte seg for å flykte sammen med novisemesteren, broder Filip Josef. Den 4. oktober kom broder Virgilius og så etter ham for å få ham til å bli med til Frankrike via passet Puigcerdá. Men broder Gabriel Edvard ble stanset på grensen. Den 7. oktober skyndte han seg til skipet Cabo San Agustín. Men de ble forrådt, og den 8. oktober 1936 ble han brakt ut fra fengselet San Elías og skutt på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i klosterkirken Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

117

117. Den salige Johannes Tubau Perelló (sp: Juan; kat: Joan), legbror FMS, ordensnavn Gaudencio (kat: Gaudenci). Han ble født den 10. mars 1894 i Igualada i provinsen Barcelona og bispedømmet Vic i Spania. Han ble døpt den 11. mars og fermet (konfirmert) den 15. november. Hans far Procopi Tubau var postmann og hans mor Josefa Perelló var husmor. Han mistet sin far da han var svært ung. Den 11. august 1907 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Den 25. august 1908 flyttet han til Sant Andreu de Palomar, som ble brent under «Den tragiske uken» i 1909. Den 21. september 1909 mottok han ordensdrakten og sitt nye navn Gaudentius. Den 27. september 1910 avla han sine første løfter, og den 11. august 1915 avla han sine evige løfter. Han arbeidet i Lleida (1911), Zaragoza (1919), Alicante (1920), Barcelona (1923), Murcia (1926), Alicante (1930), Valencia (1931), Girona (1934) og Valencia (1935).

Broder Gaudentius var alltid en total ordensmann, og han fremhevet seg spesielt ved sin grenseløse nestekjærlighet og sin store fromhet. Han uteble aldri fra kommunitetens bønn, og selv om han hadde mye arbeid, avslo han aldri en tjeneste. En bror i kommuniteten hadde for vane alltid å spørre ham: «Gi meg et sammendrag om hva som er viktig i denne leksjonen». Og dette gjorde han villig. Han kom godt overens med alle brødrene han bodde sammen med: Fred og god mat var hans motto, som hørtes mer musikalsk og meningsfullt ut på katalansk. En av hans direktører var en hard mann som noen ganger hindret den gode harmonien i kommuniteten, men Gaudentius hadde aldri noen vanskeligheter eller disputter med ham.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Gaudentius søkte tilflukt hos familien i Igualada, men straks han hørte om planene om å dra til Frankrike, tok han farvel med familien og dro av gårde i retning Barcelona, hvor han den 7. oktober gikk ombor på skipet Cabo San Agustín. Men brødrene ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

118

118. Den salige Filip Ruíz Peña (sp: Felipe), legbror FMS, ordensnavn Gil Felipe. Han ble født den 23. mars 1907 i Cilleruelo de Bezana i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans foreldre arbeidet i landbruket og med kvegoppdrett. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava i 1923. Den 8. september 1926 avla han sine første løfter i Les Avellanes. Den 15. august 1932 avla han sine evige løfter. Hans apostolat førte ham for å arbeide i Artziniega (1928), Jaén (1931) og Lleida (1933). Han var preget av en ekstraordinær enkelhet.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Egidius Filip var da i Lleida. Han arbeidet en tid som sykepasser i skolen i Montserrat, som var omgjort til krigssykehus og hvor brødrene stilte sg til tjeneste som sykepassere. Etter det kunne han dra til Barcelona, hvor han den 7. oktober gikk om bord i skipet Cabo San Agustín, som skulle føre dem til Frankrike. Men brødrene ble forrådt og brakt til fengselet San Elías, og derfra ble 46 av dem ført ut og henrettet. Han ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

119

119. Den salige Antonius Badía Andalé (sp: Antonio; kat: Antoni), legbror FMS, ordensnavn Hermógenes. Han ble født den 13. april 1908 i Bellcaire d'Urgell i provinsen Lleida (sp: Lérida) og bispedømmet Urgell i regionen Catalonia i Spania. Hans familie var involvert i dyrkingen av korn og høy på sletten hvor hans hjemlandsby lå. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. I 1925 avla han sine første løfter, og den 15. august 1930 avla han sine evige løfter. Hans undervisningsapostolat brakte ham til La Garriga i Barcelona (1926), Badalona (1927), Vic (1929), Palafrugell i Girona (1931), Sabadell (1932), Alcazarquivir (al-Kasr al-Kabir) i Marokko (1933) og til slutt i Torelló.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han forlot Torelló og søkte tilflukt i Barceloneta, et distrikt nær havnen i Barcelona. Deretter dro han til distriktet Sants, hvor han bodde i huset til en av sine brødre. Den 7. oktober 1936 dro han til skipet Cabo San Agustín, som var lovet fritt leide til Frankrike. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Han ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

120

120. Den salige Victorianus Martínez Martín (sp: Victoriano), legbror FMS, ordensnavn Isaías María. Han ble født den 1. mars 1899 i Villalbilla de Villadiego i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans foreldre dyrket land som var godt utstyrt med hveteåkre og vingårder. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona i 1912. I 1915 avla han sine første løfter, og den 28. september 1920 avla han sine evige løfter. Han arbeidet med unge mennesker i Lleida (1917), Madrid (Cisne) (1924), Málaga (1927), Lleida Montserrat (1928), Mataró (Valldemía) (1929) og til slutt i Barcelona (San José Oriol).

Den 18. juni 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, og han var i kommuniteten i San José Oriol da denne måtte oppløses etter at skolen var satt i brann og ransaket av væpnede bander. Han var en viljesterk mann, en fighter, med en likefrem og åpen karakter, men i denne situasjonen nølte han ikke med å søke tilflukt i provinsialresidensen. Han begynte også å forberede seg på å dra til Madrid. Men før han tro, ble han invitert til å bli med skipet Cabo San Agustín til Frankrike, og han gikk om bord den 7. oktober. Men han ble forrådt og ført til fengselet San Elías, og han var blant de 46 som ble ført og skutt den 8. oktober 1936. Han var blant dem som ble henrettet på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Denne massakren var kjent som paseíllo, et uttrykk hentet fra åpningsparaden før en tyrefekting.

121

121. Den salige Nikolas Ran Goñi (sp: Nicolás), legbror FMS, ordensnavn Ismael. Han ble født den 6. desember 1909 i Cirauqui i provinsen Pamplona og bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Han kom fra en beskjeden familie som hadde sterke religiøse overbevisninger. Den 7. januar 1920 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava. Seks år senere avla han sine første løfter, og den 23. august 1931 avla han sine evige løfter.

Han arbeidet som skolebror i Burgos (1927), Villafranca de Navarra (1929), Burgos, kostskole (1930), Jaén (1931), Logroño (1932), Artziniega (1934) og Montserrat i Lleida (1936). I sitt arbeid som lærer på skolene i Burgos og Logroño klarte han å vinne både barnas og deres foreldres kjærlighet. På grunn av sin skjøre helse tilbrakte han noen år i sykestuen i Les Avellanes. Denne sykdommen skapte i ham en større tillit til Gud og en større åpenhet overfor hans avgjørelser og gode vilje.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han var da i kostskolen i Lleida, og i likhet med de andre brødrene hjalp han de sårede som sykepasser. De ankom i store mengder fra fronten i Huesca, og brødrene tok seg av dem ettersom deres skole var gjort om til sykehus. Men broder Ismael måtte flykte da de revolusjonære kom for å drepe dem. Han kom seg den 7. oktober til skipet Cabo San Agustín, men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

122

122. Den salige Jakob Morella Bruguera (sp: Jaime; kat: Jaume), legbror FMS, ordensnavn Jaime Ramón (Jaume). Han ble født den 25. november 1898 i Sant Pere d'Osor i provinsen Girona (sp: Gerona) og bispedømmet Vic i regionen Catalonia i Spania. Han kom fra en bondefamilie. I en alder av fjorten år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Han avla sine første løfter i 1915, og den 28. september 1920 avla han sine evige løfter.

Han praktiserte som lærer i Sabadell (1916), Barcelona (1919), Valencia (1920), Barcelona (Lauria 38) (1924), Barcelona (San José Oriol) (1925), Sabadell (1930) og Barcelona (San Olegario) (1934).

Broder Jakob Raimund utmerket seg for sin totale hengivenhet til sine klasser. Hans karakter, som var en smule merkelig, fikk ham til å lide i sitt arbeid, som var vanskelig for ham. Han pleide ofte å rope, men han gjorde det bare i studentenes interesse. Han ønsket at de skulle lære og gjøre fremgang. Alt syntes uviktig for ham, selv tappingen av hans energi, sammenlignet med det viktige målet å skaffe sine studenter en god fremtid. Men til slutt ble arbeidet med å undervise for mye for ham, og han ba om et roligere arbeid. Dette ble innvilget på grunn av hans hengivenhet, og han fikk dra til forlagshuset FTD.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Jakob Raimund var i forlagshuset den dagen militsen brente bygningen den 19. juli. Han dro for å søke tilflukt hos en slektning ved Tetuán-plassen i Barcelona. Men han ble gjenkjent som ordensmann, anklaget, arrestert og fengslet. Han ble sett i fengselet San Elías i svært dårlig forfatning på grunn av behandlingen han hadde fått. Han ble ført ut for å henrettes den 8. oktober 1936. Han ble skutt på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

123

123. Den salige Gregor Faci Molins (sp: Gregorio), legbror FMS, ordensnavn José Carmelo. Han ble født den 2. mars 1908 i La Codoñera i provinsen Teruel og bispedømmet Teruel y Albarracín i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre arbeidet som gårdsarbeidere på gårdene i dette tørre området. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona i 1919. Fire år senere avla han sine første løfter, og den 15. august 1929 avla han sine evige løfter. Hans apostolat brakte ham til Cartagena (1925), Alicante (1929), Valencia (1929), Girona (1931), Mataró (Valldemía) (1933) og Sabadell (1935).

Broder Josef Karmel var fullstendig viet til Gud. Han hadde en omhyggelig kristen formasjon, en skatt han mottok fra sin familie. Han utmerket seg ved sin uskyld og sin enkle karakter, og han var forfinet, vennlig og from og tok sine plikter svært alvorlig. Han var fredfull, enkel og uten innbilskhet, han søkte å stille seg selv i skyggen og å leve i stillhet. Han var en begavet fiolinist, og dette var hans favorittfritidsbeskjeftigelse.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Josef Karmel var da i Sabadell. Revolusjonen nådde også denne byen og skolen ble satt i brann. De ni brødrene i kommuniteten var nødt til å flykte. Direktøren, broder Faustus, og broder Josef Karmel ble begge martyrdrept, men på to forskjellige datoer. Broder Josef Karmel dro den 7. oktober til skipet Cabo San Agustín, men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Han ble ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

124

124. Den salige Nikolas Pereda Revuelta (sp: Nicolás), legbror FMS, ordensnavn José Federico. Han ble født den 20. februar 1916 i Villanueva la Blanca i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i 1927. Den 8. september 1932 avla han sine første løfter. Hans apostolat førte ham til Barcelona (San José Oriol) (1933) og Canet de Mar (1934), og i november 1935 ble han sendt til Torelló.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han var da i skolen i Torelló. I likhet med de andre brødrene ble han glad over muligheten til å reise til Frankrike med båt, uten å ane at det var en felle. Det pensjonatet hvor han hadde funnet husly, var trygt og rolig, men han dro for å slutte seg til de andre om bord på skipet Cabo San Agustín den 7. oktober. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Han ble ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Han var tyve år og syv måneder gammel. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes.

125

125. Den salige Johannes Pelfort Planell (sp: Juan; kat: Joan), legbror FMS, ordensnavn Juan Crisóstomo. Han ble født den 21. mai 1913 i Òdena-Espelt i provinsen Barcelona og bispedømmet Vic i Spania. Han ble døpt den 24. mai og fermet (konfirmert) den 28. juli 1915. Hans foreldre Salvador og Leonor arbeidet i den typiske industrien i regionen, nemlig garving av skinn. I en alder av seksten år trådte han den 23. februar 1929 inn i Marist-skolebrødrenes postulat i Les Avellanes i Lleida.

Den 8. september 1929 mottok han ordensdrakten og sitt nye navn Johannes Krysostomos. Den 8. september 1930 avla han sine første tidsbegrensete løfter. Han var trolig formet av foreldrenes fromhet eller av brødrene i Igualada, ettersom han straks flyttet inn i novisiatets hus. Ingenting virket underlig for ham og han tilpasset seg perfekt til kravene fra timeplanen, studiene og arbeidet. Han arbeidet bare på to steder, nemlig Badalona and Mataró. Hans undervisning i de yngste klassene ble satt stor pris på av studentene og deres foreldre. Han ga seg selv fullstendig hen til sitt arbeid.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Da skolen i Valldemía ble rekvirert som krigshospital, trakk broder Johannes Krysostomos seg tilbake til sin familie på fødestedet Òdena, near Igualada. Men til slutt foretrakk han å ta imot invitasjonen fra sine overordnede og ta seg til Barcelona, hvor han den 7. oktober gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle ta dem til Frankrike. Men han ble forrådt sammen med sine medbrødre og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Han var bare 23 år og fem måneder gammel og hadde ennå ikke avlagt evige løfter. Hans jordiske rester ble identifisert den 5. oktober 1949 og brakt til Les Avellanes. Den 15. august 1967 ble de brakt til kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

126

126. Den salige Jesus Menchón Franco (sp: Jesús), legbror FMS, ordensnavn Juan de Mata. Han ble født den 15. juni 1898 i Puente Tocinos i provinsen og regionen Murcia og bispedømmet Cartagena i Spania. Hans far var møller og hans mor var husmor. I februar 1926 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes postulat i Les Avellanes. Han var et ekstraordinært tilfelle, for han var 27 år gammel, og får trodde at han ville tilpasse seg det strenge livet i novisiatet, til tross for sin sterke vilje. Han ble ikke demoralisert, men tilpasset seg med glede. Året etter avla han sine første løfter, og den 15. august 1932 avla han sine evige løfter.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han tilbød sine tjenester som hjelpesykepasser i Las Avellanes. Han ga seg fullstendig hen i dette arbeidet. Han var dyktig til å løse problemer og var alltid hos de syke. Den 7. oktober tok han seg til Barcelona for å slutte seg til sine medbrødre på skipet Cabo San Agustín. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Han ble ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

127

127. Den salige Peter Sitges Puig (sp: Pedro; kat: Pere), legbror FMS, ordensnavn Laureano Carlos (kat: Laureá Carles). Han ble født den 4. mai 1889 i landsbyen Parlavà i provinsen og bispedømmet Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat-postulat i San Andrés de Palomar i 1904. I 1906 avla han sine første løfter, og den 20. februar 1911 avla han sine evige løfter i Lleida. Han var en fremragende lærer og han visste hvordan han skulle vinne sine studenters tillit. Han arbeidet i Toledo, Badalona, Sabadell og Igualada, hvor han var i flere skoleår, og hans undervisning ble husket med glede. I skoleåret 1935-36 var han i kommuniteten i Igualada sammen med åtte andre brødre.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Den katalonske regjeringen ga ordre om å beslaglegge alle bygninger som hadde en religiøs karakter. Komiteen i Igualada, som alltid hadde forsvart brødrene og stilt en bil til deres disposisjon for å bringe med seg fra skolen de gjenstandene de fant nødvendige, måtte rette seg etter denne ordren. Flere av brødrene søkte tilflukt i et pensjonat i Igualada, og der forble de inntil de fikk invitasjon fra sine overordnede om å dra til Barcelona og gå om bord i skipet Cabo San Agustín, som skulle ta dem til Frankrike. Men det var en felle, og de ble brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans lik ble identifisert på kirkegården, og hans jordiske rester hviler i dag i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

128

128. Den salige Hieronymus Messegué Ribera (sp: Jerónimo; kat: Jeroni), legbror FMS, ordensnavn Leónides. Han ble født den 27. januar 1884 i Castelló de Farfanya i provinsen og bispedømmet Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han kom fra en bondefamilie. I en alder av fjorten år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes postulat i Vic i Barcelona. To år senere avla han lydighetsløfte, og den 27. august 1905 avla han sine evige løfter.

De eldste studentene forsto sin lærers verdi og fortjenester, for han var en fremragende pedagog som ga sine leksjoner med kortfattethet og metode, med presisjon og eksakthet. Broder Leonides byttet ofte kommunitet og reiste rundt i hele provinsen Spania, fra Girona til Cartagena, fra Madrid til Pamplona og derfra til Mataró. Hans overbevisning som ordensmann var rotfestet og dyp. Han sa selv at øren for hans kall tilhørte hans mor, som var en helgen. Hun tilbrakte i alle fall halve livet i landsbyens kirke, enten på kne foran sakramentet eller med rosenkransen foran statuen av Jomfru Maria.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Da skolen i Mataró (Valldemía) ble rekvirert av de republikanske myndighetene, måtte brødrene finne ly andre steder. Broder Leonides fikk bo hos en tante i Barcelona. Den 7. oktober tok han seg til skipet Cabo San Agustín, som skulle ta dem til Frankrike. Men det var en felle, og de ble brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut den 8. oktober 1936 i det som militsen kalte «dødsmarsjen», paseíllo, og han ble skutt på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

129

129. Den salige Florentinus Redondo Insausti (sp: Florentino), legbror FMS, ordensnavn Leopoldo José. Han ble født den 14. mars 1885 i Cárcar i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Han kom fra en beskjeden familie. Hans far var veiarbeider og hans mor tok seg av husholdningen. I 1898 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Canet de Mar. Fire år senere avla han lydighetsløfte. I september 1903 dro han til Luján i Argentina, hvor han ble værende i tolv år. Den 15. august 1907 avla han sine evige løfter.

Under sitt opphold i Argentina arbeidet han i Mar del Plata, Caseros og Luján. I 1915 vendte han tilbake til Europa og bodde i Italia til 1920, i Grugliasco, Ventimiglia og Mondovì. Etter dette var han i Mataró (Valldemía). Der ble han værende i seksten år som arbeider i huset og sykepasser. Han var en stille tjener for Herren og for alle dem som trengte hans hjelp. Studentene kalte ham «helgenen».

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Den 7. oktober dro han i likhet med de andre brødrene til skipet Cabo San Agustín, som skulle føre dem til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

130

130. Den salige Viktor Gutiérrez Gómez (sp: Víctor), legbror FMS, ordensnavn Lino Fernando. Han ble født den 23. desember 1899 i Villegas i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en beskjeden familie som drev landsbyens tobakksforretning. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava. Den 8. september 1916 avla han sine første løfter, og den 15. august 1925 avla han sine evige løfter.

Hans væremåte og hans forhold til andre ga ham ry for å være en fredsommelig mann. Han var en ekstremt vennlig og tjenestevillig mann, men noe sky etter å ha vært rammet av meningitt. Han hadde ingen problemer med menneskene rundt seg og adlød med slik selvfølgelighet at hans medbrødre sa at lydighet falt naturlig for ham. Broder Linus Ferdinand tilbrakte nesten hele livet i Les Avellanes i Lleida, bortsett fra en kort periode på ett år i Torrelaguna, deretter i Manzanares og til slutt i Barruelo. I Les Avellanes hadde han stillingen som hjelpesykepasser.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Den 7. oktober gikk broder Linus om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe dem til Frankrike. Men de ble forrådt og ført til fengselet San Elías. Derfra ble han brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

131

131. Den salige Angelus Roba Osorno (sp: Àngel), legbror FMS, ordensnavn Licarión. Han ble født den 27. januar 1895 i Sasamón i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans far tjente til livets opphold ved å gjete en flokk sauer og hans mor var husmor. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava i 1907. I 1911 avla han sine første løfter, og den 15. august 1916 avla han sine evige løfter. Han tjenestegjorde i Barcelona, Artziniega, Pamplona, Logroño, Gerona, Toledo, Zaragoza, Valencia, Lleida, Alicante og Burgos.

Han hadde en åpen og utadvendt karakter og skapte glede og optimisme hos dem som var rundt ham. Folk følte seg komfortable sammen med ham, og det samme gjorde hans studenter, som satte pris på ham ettersom han visste hvordan han skulle vinne deres sympati. Hans aktiviteter, kjærlighet til arbeidet og disiplin ble vanligvis ikke funnet hos andre, men han klarte å få sine studenter til entusiastisk å imitere hans eksempel.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Den kostskolen som broder Lycarion bodde i, ble rekvirert til hospital, og han ble værende og tilbød sine tjenester som sykepasser og hjalp sårede soldater. Fra Lleida tok han seg til Barcelona, hvor han den 7. oktober gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

132. Den salige Isidor Serrano Fabón (sp: Isidro), legbror FMS, ordensnavn Martiniano. Han ble født den 5. august 1901 i La Cañada de Verich i provinsen Teruel og bispedømmet Teruel y Albarracín i regionen Aragón i Spania. Hans far var murer og hans mor var husmor. I en alder av fjorten år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Han avla sine første løfter i 1918, og den 15. august 1923 avla han sine evige løfter. Hans overordnede sendte ham til Barcelona, Girona, Lleida, Murcia, Cartagena og Valencia.

Etter å ha blitt formet som lærer i ulike skoler ba han om å få arbeide i sogneskolene i Conception i Barcelona, hvor han virket i den lengste perioden av sitt liv som pedagog. Han trivdes i sogneskolene på grunn av studentenes enkle karakter, som han følte seg svært nær. Det var et miljø hvor han følte at han bedre kunne leve etter karismaen til den hellige ordensgrunnleggeren Marcellinus Champagnat (1789-1840). Han var lykkelig og tilfreds over å kunne undervise. På sogneskolene i Conception i Barcelona var broder direktør Gaston og broder Martinianus som far og sønn.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han var da ved skolen i Valencia, men kom seg til Barcelona, hvor han den 7. oktober gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

133

133. Den salige Leocadius Rodríguez Nieto (sp: Leocadio), legbror FMS, ordensnavn Miguel Ireneo. Han ble født den 9. desember 1899 i Calahorra de Boedo i provinsen og bispedømmet Palencia i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie. I 1912 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Carrión de los Condes i Palencia. Fire år senere avla han sine første løfter, og den 28. september 1921 avla han sine evige løfter.

Straks broder Mikael Ireneus og hans medstudenter var ferdige med novisiatet, ble de sendt til Mexico for å fortsette sin formasjon. Men landet opplevde vanskelige tider, og etter et kort opphold vendte de tilbake til Spania i 1916. Han utøvde sitt apostolat i Pamplona (1917), Pontós (1920), Pamplona igjen (1921) og Barcelona (1933). Han var svært begavet intellektuelt og overgikk med enkelhet sine ledsagere og dem på sin alder. Hans kapasitet ble lagt merke til i skolearbeidet og i de akademiske forberedelsene, hvor han dominerte i alle fag. Han forberedte de kursene han hadde ansvaret for omhyggelig og holdet dem med stor selvtillit.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han gikk den 7. oktober om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

134

134. Den salige Leoncius Pérez Gómez (sp: Leoncio), legbror FMS, ordensnavn Porfirio. Han ble født den 6. juli 1899 i Masa i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie. I en alder av tretten år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava. Den 2. februar 1916 avla han sine første løfter, og den 6. august 1925 avla han sine evige løfter.

Hans apostolat brakte ham til Alcoy i Alicante, Pamplona, Murcia, Mataró og Barcelona. Han hadde skaffet seg ry for å være streng mot seg selv, praktiserte botsøvelser og var rigorøs på fastedager. Han hadde anfall av malaria, men var sjelden sengeliggende. Når han var syk, var han enda mer krevende i sitt ordinære liv. Han tolererte ikke et lettvint liv og hadde ingen problem med askese og strenghet.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Porfyrius var da i San José de Oriol. Han tok seg til Barcelona, hvor han den 7. oktober gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

135

135. Den salige Josef Mir Pons (sp: José; kat: Josep), legbror FMS, ordensnavn Prisciliano (Priscilliá). Han ble født den 1. februar 1889 i Igualada i provinsen Barcelona og bispedømmet Vic i Spania. Han ble døpt dagen etter. Han kom fra en bondefamilie. Han hadde en fetter som var marist, Guibert Josep, som bodde i Txile, og de to brevvekslet. Den 2. oktober 1904 trådte han direkte inn i Marist-skolebrødrenes novisiat i San Andrés de Palomar. Den 22. februar 1905 mottok han ordensdrakten og sitt nye navn Priscillianus. Den 22. februar 1906 avla han sine første løfter, og den 20. august 1911 avla han sine evige løfter. Han var født inn i en familie av musikere og var selv en talentfull pianist. Han tok med suksess kurser på konservatoriet i Madrid og praktiserte sin kunst som en virtuos.

Hans apostolat var på skoler i Manresa, Mataró, Sabadell, Azpeitia, Badalona, Valencia, Toledo, Lleida, Alicante, Murcia, Cartagena, Lucena (Córdoba) og Barcelona. Han var full av godhet og viste seg vennlig overfor alle, spesielt dem i sin familie. Han virket tiltrekkende på alle for sine dyder og sin veltalenhet. Han fungerte som organist på høytider i sognet i San José Oriol.

Da den spanske borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936, var broder Priscillianus i skolen i San José Oriol. Militsen utviste kommuniteten, som måtte finne ly i husene til venner og familie eller i pensjonater. Han ønsket ikke å bo hos sine foreldre eller sin bestemor i Igualada av frykt for å bringe dem i vanskeligheter. Den 7. oktober gikk han om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre fra Barcelona til Frankrike. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

136

136. Den salige Felicianus Ayúcar Eraso (sp: Feliciano), legbror FMS, ordensnavn Ramón Alberto. Han ble født den 24. januar 1914 i Estella i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. I 1924 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Villafranca de Navarra, sammen med sin tre år eldre bror Félix. Der avla han sine første løfter den 8. september 1930. Hans overordnede sendte ham suksessivt til Vic, Torellò i Barcelona, Vilafranca del Penedès og dagskolen La Mercè i Girona. Hans første utnevnelse var til junioratet i Vic.

Broder Raimund Albert var i kommuniteten i Sants i Barcelona da den spanske borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936. Han søkte ly i et pensjonat sammen med sin bror, broder Santiago María og broder Frumencio, men etter at det ble ransaket den 20. september, ble han satt i fengsel. Kort etter ble han satt fri igjen. Da han fikk høre om invitasjonen fra sine overordnede om å dra på et skip til Frankrike, tok han seg til Barcelona og gikk den 7. oktober om bord på Cabo San Agustín. Men det var en felle, og de ble ført til fengselet San Elías. Derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Han var bare 22 år gammel og en av de yngste i gruppen.

137

137. Den salige Victorianus Gómez Gutiérrez (sp: Victoriano), legbror FMS, ordensnavn Salvio. Han ble født den 8. november 1884 i Villamorón i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en beskjeden familie av kastiljanske bønder. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Burgos i 1896. I 1902 avla han sitt lydighetsløfte, og den 28. august 1907 avla han sine evige løfter.

Etter sin formasjon ble han sendt til Alella i Barcelona, San Andrés de Palomar i Barcelona, Pamplona, Artziniega i Álava og Les Avellanes. Alle vitnemål anerkjenner broder Salvius' ydmykhet og hans enkelhet i ord og kjærlighet. Hans vanlige smil fortalte om hans innvendige fred. Dette smilet forlot ham aldri, selv da han ble lammet i en side som betydde at han alltid måtte ligge til sengs.

Den spanske borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936. Han var da stasjonert i Les Avellanes. Han gjemte seg i området rundt novisiatet, og den 3. oktober dro han til Barcelona for å ta båten til Frankrike. Den 7. oktober gikk han om bord på skipet Cabo San Agustín. Men det var en felle og de ble brakt til fengselet San Elías. Derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

138

138. Den salige Serafim Zugaldía Lacruz (sp: Serafín), legbror FMS, ordensnavn Santiago. Han ble født den 16. april 1894 i Echálaz i Egüés-dalen i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Hans far var lærer og hans mor var husmor. I en alder av femten år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Derfra dro han til det internasjonale junioratet i Grugliasco i Italia. I 1914 avla han sine første løfter, og den 27. september 1919 avla han sine evige løfter.

Broder Santiago startet sitt apostolat i Pamplona i 1915 og dro deretter til Carrión de los Condes i Palencia, Vic i Barcelona, Les Avellanes i Lleida, Villafranca de Navarra, Girona og Barcelona. Han var en broder av enorm litterær og musikalsk kultur, og han arbeidet med utgivelsen av flere bøker. I sitt musikalske repertoar viste han at han var en fin kjenner av liturgi. Han ansporet til religiøse seremonier med entusiasme og kjærlighet gjennom valget av sine hymner. Han publiserte noen artikler hvor han viste bevis på både sin smak og sine liturgiske kunnskaper og eukaristiske nidkjærhet.

Da den spanske borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936, var han i Les Avellanes. I juli, august og september gjemte han seg på ulike steder nær novisiatet. Den 7. oktober tok han seg til Barcelona og gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. Men det var en felle og de ble brakt til fengselet San Elías. Derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

139

139. Den salige Jakob Sáiz Martínez (sp: Santiago), legbror FMS, ordensnavn Santiago María. Han ble født den 30. desember 1912 i Castañares i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona i 1925. Han avla sine første løfter den 8. september 1930.

Broder Santiago María startet sitt apostolat i Lleida i 1931, og derfra dro han til Barcelona i 1933. Vitner forteller at han var en fremragende lærer, trofast mot sine forpliktelser og sitt arbeid, og han viste gode takter som en apostel for ungdommen. Kommuniteten i San José Oriol i Barcelona besto av sytten brødre, hvorav broder Santiago María var den yngste.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Broder Santiago María var da i San José Oriol, og brødrene var nødt til å forlate skolen og finne ly hos venner, slektninger eller i pensjonater, som hele tiden ble inspisert. Den 7. oktober tok han seg til havnen i Barcelona og gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. Men det var en felle og de ble brakt til fengselet San Elías. Derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

140

140. Den salige Sanctus Escudero Miguel (sp: Santos), legbror FMS, ordensnavn Santos. Han ble født den 30. oktober 1907 i Medinilla de la Dehesa i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han kom fra en bondefamilie. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava i 1919. Den 8. september 1924 avla han sine første løfter i Les Avellanes i Lleida, og den 15. august 1929 avla han sine evige løfter.

Hans første stilling var i Lleida, på dagskolen i gaten Clavé, og der ble han i fem år. Deretter dro han til kostskolen Montserrat i samme by. Hans apostoliske liv var kort, men han gjorde seg bemerket for sine dyder og for sine kvaliteter som lærer. For studentene var han den komplette lærer, han ga seg fullstendig i sitt arbeid og var et eksempel for alle i sin seriøse holdning til alle ting. Han var også en god ordensmann.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, og han var da på kostskolen Montserrat i Lleida. Den 7. oktober dro han til Barcelona og gikk om bord på skipet Cabo San Agustín, som skulle bringe ham og hans medbrødre til Frankrike. Men det var en felle, og de ble arrestert og ført til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona. Siden den 15. august 1967 har hans jordiske rester hvilt i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

141

141. Den salige Lucius Zudaire Aramendía (sp: Lucio), legbror FMS, ordensnavn Teódulo. Han ble født den 23. april 1890 i Echávarri i bispedømmet Pamplona y Tudela i regionen Navarra i Spania. Hans foreldre var bønder i den dalen som fikk vann fra elven Ega. I en alder av tolv år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i San Andrés de Palomar i Barcelona. I 1907 avla han sine første løfter, og den 15. august 1912 avla han sine evige løfter.

Han utførte sitt apostoliske arbeid i Cabezón de la Sal i Santander, Valencia, Mataró og Les Avellanes. Han var en betydelig skikkelse og hans overordnede hadde store forhåpninger til ham. I motsetning til det som var vanlig, fikk han lov til å fortsette sine filologiske studier i Tyskland. Han var direktør for skolen i Valencia, hvor han utmerket seg for den høye kvaliteten i hans undervisning og sin ledelse. Han fikk ansvaret for skolastikatet i Les Avellanes, hvor han formet femti unge brødre. Han nøt stor prestisje og beundring blant de unge.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, og han var da direktør for skolastikatet i Les Avellanes. Formasjonshuset ble okkupert av de revolusjonære, og de unge i formasjon måtte spre seg blant nabogårdene, og brødrene gjemte seg i fjellene. Broder Theodolus var en av dem som samarbeidet med broder Virgilius i å få de unge i formasjon over til Frankrike i begynnelsen av oktober. Få dager senere dro han til Barcelona for å gå om bord på skipet Cabo San Agustín, hvor 107 maristbrødre ble forrådt og arrestert av de revolusjonære. De ble brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

142

142. Den salige Josef Ambrós Dejuán (sp: José; kat: Josep), legbror FMS, ordensnavn Víctor Conrado (kat: Conrad). Han ble født den 26. mars 1898 i Tragó de Noguera i provinsen og bispedømmet Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona i 1913. I 1915 avla han sine første løfter i Las Avellanas i Lleida, og den 28. september 1920 avla han sine evige løfter. Han arbeidet i Cullera i Valencia, Les Avellanes i Lleida, Torelló i Barcelona, Centelles i Barcelona og Canet de Mar i Barcelona.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut, og han var da ved La Garriga i Barcelona. De revolusjonære begivenhetene som fulgte, blusset opp i alle de små byene rundt Barcelona. Det startet på en rolig måte den 20. juli, men klokken elleve på morgenen sto kirken i brann og arrestasjonene og henrettelsene hadde startet. Brødrene ble advart av en venn av skolen. De unnslapp og fant tilflukt i en gård som tilhørte familien til broder Victor Luis Tresserras, hvor de ble godt mottatt. De fant situasjonen fredelig, men ransakingene ble mer og mer hyppige. For ikke å kompromittere den familien som hadde gitt dem husly, bestemte brødrene seg for å spre seg til pensjonatene i Barcelona.

I starten av oktober, etter invitasjon fra sine overordnede, tok broder Viktor Konrad seg til møtestedet, skipet Cabo San Agustín, hvor 107 maristbrødre ble bedratt og arrestert, og deretter ført til fengselet San Elías. Derfra ble han ført ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

143

143. Den salige Josef Blanch Roca (sp: José; kat: Josep), legbror FMS, ordensnavn Victorino José (kat: Vicorí Josep). Han ble født den 23. februar 1908 i Torregrossa i provinsen og bispedømmet Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han kom fra en arbeiderfamilie. I en alder av elleve år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. I 1924 avla han sine første løfter i Les Avellanes i Lleida, og den 15. august 1929 avla han sine evige løfter.

Broder Victorinus Josef utøvde sitt apostoliske arbeid i Mataró, Sabadell, Alcoy, Alicante, Girona, Barcelona (Sants) og fra 1935 i Mataró igjen. Han var en mann av enkle vaner og arbeidet uten dobbelthet. Han var intelligent og knyttet til sine studier, ydmyk og konstant i tjeneste for andre. Han hadde en stor andakt for Jomfru Maria og var fryktløs i forsvaret av troen.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han dro den 7. oktober til havnen i Barcelona og skipet Cabo San Agustín, hvor 107 maristbrødre skulle bringes i trygghet til Frankrike. Men i stedet ble brødrene forrådt og ført til fengselet San Elías. Om natten den 8. oktober ble de brakt ut og skutt på kirkegårdene i Barcelona. Broder Victorinus ble brakt til kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona, hvor han ble skutt med maskingevær. Han falt til bakken, men var bare såret. Da morderne forlot stedet, dro han seg til huset til en god familie, men der var han også i fare, for militsen lette etter mannen i huset. Hustruen viste ham veien til Barcelona. På veien gikk han inn i et annet hus, men i stedet for å vise ham veien, overga de ham til revolusjonskomiteen. Han ble arrestert igjen, brakt tilbake til kirkegården i Montcada og henrettet på nytt.

144

144. Den salige Josef Mikael Elola Arruti (sp: José Miguel), legbror FMS, ordensnavn Vito José. Han ble født den 5. mars 1893 i Régil (Errezil) i provinsen Guipúzcoa (ba: Gipuzkoa) og bispedømmet San Sebastián i regionen Baskerland (País Vasco/Euskadi) i Spania. Han kom fra en liten landsby som lå i de vakre fjellsidene til Monte Ernio. I 1907 trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Han avla sine første løfter i 1907 i Manresa i Barcelona og sine evige løfter den 15. august 1914.

Han arbeidet som lærer og kateket i Santa Coloma de Querat i Tarragona, Malgrat de Mar i Barcelona, Badalona i Barcelona, Torrelaguna i Madrid, Melilla og Barcelona. I august 1919 sendte hans overordnede ham til Les Avellanes, hvor han ble i sytten år med ansvar for sykestuen. Denne stillingen fikk han fordi han var en registrert sykepleier. Men det som vant ham kjørlighet og vennskap fra alle de syke brødrene, var hans omgjengelighet og hans konstante tjenestevillighet. Hans medisinske kunnskaper var kjent utenfor murene til klosteret Santa Maria i Bellpuig, og familier ringte stadig etter ham for sine syke medlemmer.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Da huset i Les Avellanes ble rekvirert for tjeneste for republikken, ble de syke brødrene sendt til apoteket i Balaguer. Militsen ble kjent med broder Vitus Josefs gode arbeid, så de inviterte ham til å bli værende blant dem. Men han svarte bestemt at han ville dra til sine syke i Balaguer, og at hvis Gud ba om hans liv, ville han være villig til å gi ham det. I apoteket var alle fulle av beundring over den vennligheten han behandlet pasientene med. Han pleide alle med den samme oppmerksomhet og kjærlighet, uansett hvilken side de var på.

Han dro den 7. oktober til havnen i Barcelona og skipet Cabo San Agustín, hvor 107 maristbrødre skulle bringes i trygghet til Frankrike. Men i stedet ble brødrene forrådt og ført til fengselet San Elías. Om natten den 8. oktober ble han brakt ut og skutt på kirkegården Montcada i provinsen Barcelona. Hans jordiske rester hviler i kirken i klosteret Santa Maria i Bellpuig i Les Avellanes i Lleida.

145

145. Den salige Johannes Núñez Casado (sp: Juan), legbror FMS, ordensnavn Vivencio. Han ble født den 10. januar 1908 i Covarrubias i provinsen og bispedømmet Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans far var skomaker og hans mor var husmor. Han trådte inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Artziniega i Álava i 1920. Den 8. september 1924 avla han sine første løfter, og den 15. august 1930 avla han sine evige løfter.

Hans apostolat ble utført i skolene i Sabadell i Barcelona, Badalona i Barcelona, Igualada i Barcelona, Zaragoza, Barcelona (Sants), Barcelona (Lauria), Larache i Marokko, Logroño og Girona-La Mercè. Hans opphold i Marokko skyldtes at regjeringen tillot å bytte ut militærtjenesten med frivillig tjeneste på det sosiale område. Ordensbrødre kunne dermed tilby seg å være misjonærer en viss tid i visse land som var godkjent av regjeringen.

Skoleåret 1935-1936 var han i Girona-La Mercè, og der ble han overrasket av den spanske borgerkrigens utbrudd den 18. juni 1936. Brødrene i kommuniteten mottok invitasjon fra sine overordnede om å flytte til Frankrike, og broder Viventius forlot derfor Girona. Han sluttet seg til broder Vincent Palmada og sammen dro de til skipet Cabo San Agustín den 7. oktober. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

146

146. Den salige Raimund Mill Arán (sp: Ramón), legbror FMS, ordensnavn Vulfrano (kat: Wulfran). Han ble født den 3. mars 1909 i Castellserà i provinsen Lleida (sp: Lérida) og bispedømmet Urgell i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre var bønder. I en alder av elleve år trådte han inn i Marist-skolebrødrenes juniorat i Vic i Barcelona. Han avla sine første løfter i 1925, og den 15. august 1920 avla han sine evige løfter.

Broder Wulfram startet sitt apostolat i Centelles i Barcelona og deretter i Vic i Barcelona, Igualada i Barcelona, Sabadell i Barcelona, Mataró i Barcelona, Girona og Alcazarquivir (al-Kasr al-Kabir) i Marokko. Han utmerket seg ved sin fredsommelighet og var alltid klar til å gjøre det hans overordnede ba om. Dette viste han ved å akseptere de mange poster han ble sendt til i sitt korte ordensliv. Hans klasser ble alltid lagt merke til for sin disiplin og sitt arbeid.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Han var da i Girona. Han gikk den 7. oktober om bord i skipet Cabo San Agustín i Barcelona. Men de ble forrådt og brakt til fengselet San Elías. Han ble brakt ut og skutt den 8. oktober 1936 på kirkegården i Montcada i provinsen Barcelona.

av Webmaster publisert 20.09.2010, sist endret 02.10.2017 - 22:16