Den hellige Abundius av Como ( -~468)

Minnedag: 2. april

Den hellige Abundius av Como ( -~468)

Den hellige Abundius (Abondius, Abundias; it: Abbondio) ble født tidlig på 400-tallet i Thessaloniki (Saloniki) i dagens Hellas. Han ble prest og rundt 440 den fjerde biskop av Como i Nord-Italia etter Amanzio. Han var en dyktig teolog og predikant, og hans åpenbare intelligens og fromhet gjorde at den hellige pave Leo I den Store (440-61) sendte ham som sin legat til konsilet i Efesos i august 449 og til keiser Theodosios II (408-50). Stridsspørsmålet var det eutykianske kjetteri, det vil si læren om Kristi ene sanne natur, kalt monofysittisme.

Abundius' oppdrag fikk som resultat innkallingen av Det fjerde økumeniske konsil i Kalkedon i 451 og konsilet i Milano i 452, som var innkalt for å tilbakevise det samme kjetteriet. Abundius var pavens representant på begge disse konsilene og hevdet klart Kirkens rolle og interesser.

Abundius døde rundt 468. Han er en av dem som noen steder blir tilskrevet forfatterskapet til Te Deum. Hans minnedag er 2. april og hans navn står i Martyrologium Romanum. I kunsten avbildes han sammen med en hjort eller mens han vekker et barn opp fra de døde, men det siste kan skyldes en sammenblanding med den hellige Abundius av Roma.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 07.10.2018 - 05:43