Den salige Aichardus av Clairvaux ( -~1170)

Minnedag: 15. september

Den salige Aichardus (Aicard; fr: Achard) levde i Frankrike på 1100-tallet. Rundt 1124 ble han munk i cistercienserordenen (Ordo Cisterciensis – OCist) i deres kloster i Clairvaux og avla sine løfter i hendene på ingen ringere enn den hellige Bernhard av Clairvaux. Abbeden sendte ham til flere grunnleggelser. Da han vendte tilbake til Clairvaux, ble han utnevnt til novisemester av Bernhard selv.

Aichardus døde rundt 1170. Hans minnedag er 15. september. Han må ikke forveksles med sin mer berømte navnebror, den hellige Aichardus av Jumièges (d. ca 687), eller den salige Aichardus av Saint-Victor (d. 1172), som begge minnes samme dag.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50