Den hellige Agathe Yi Gyeong-i (1814-1840)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

61. Den hellige Agathe Yi Gyeong-i [Kyŏng-i] ble født i 1814 i Korea. Hun kom fra en katolsk familie, men var gift med en evnukk. Da hun fortalte den hellige biskop Laurentius Imbert om dette, ga han henne ordre om å separere seg fra mannen. Etter separasjonen dro Agathe Yi Gyeong-i for å bo sammen med sin hellige venninne Agathe Gweon Jin-i, ettersom moren var for fattig til å forsørge henne.

De to venninnene flyttet inn hos Agathe Gweon Jin-is hellige mor Magdalena Han Yeong-i, og de tre kvinnene bodde sammen og praktiserte sin tro ivrig og gjorde mange botsøvelser. Da forfølgelsen av kristne i Korea blusset opp igjen i 1939, ble de angitt av noen apostater (frafalne fra troen), så de ble den 17. juli 1839 alle tre arrestert sammen med en tjenestejente. Magdalena Han ble satt i et fengsel, mens datteren og hennes venninne ble brakt til et privathus ved fengselet under overvåkning av en vakt.

De to venninnene klarte å flykte med hjelp fra en velvillig politimann og gjemte seg i et katolsk hjem i Seoul. Men tjenestejenta, som ble tatt først, fortalte hvor Agathe og Agathe bodde, og de ble arrestert igjen. Men selv alvorlig tortur kunne ikke få dem til å fornekte sin tro. I henhold til regjeringens rapport omvendte Agathe Yi Gyeong-i sin familie, besøkte mange steder for å hjelpe katolikker og ønsket å dø for sin tro.

Ifølge statlige dokumenter (protokollen Sungjongwon) ble den 27-årige Agathe Yi Gyeong-i brakt til et sted kalt Danggogae nær Seoul og halshogd der den 31. januar 1840 sammen med fem andre katolikker, de hellige Augustin Pak Jong-weon, Peter Hong Byeong-ju, Magdalena Son So-byeok, Agathe Gweon Jin-i og Maria Yi In-deok.

Agathe Yi var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, Patron Saints SQPN, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50