Anonyme martyrer av Alexandria i 342

Minnedag: 21. mars

I 342 ble et ukjent antall anonyme martyrer drept i Alexandria. I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum står det:

I Alexandria, minnet om de hellige martyrer som ble slaktet ned på Langfredag under keiser Konstantius og prefekten Filagrius, da arianere og hedninger stormet inn i kirkene.

Den hellige Athanasius av Alexandria (ca 296-373), som slapp unna i tumultene, har beskrevet hendelsen i sin Andre Apologi. Martyrenes minnedag er 21. mars.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum nevnes seks anonyme martyrgrupper som ble drept for Kristi skyld i Alexandria i Egypt. Dette er en av dem. De andre er en gruppe som ble drept i 257, en gruppe martyrer for i pesten i 260, en gruppe som led martyrdøden i 356, en gruppe som ble drept i 372 og de hellige Serapeum-martyrene i 390.

av Webmaster publisert 08.08.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50