Anonyme martyrer av Alexandria i 372

Minnedag: 13. mai

I 372 ble et stort antall katolikker av begge kjønn drept eller utvist fra Alexandria da den hellige Athanasius av Alexandria (ca 296-373) for femte gang blitt drevet vekk fra sin flokk av den arianske keiser Valens (364-78). Martyrologiet nevner spesielt dem som ble massakrert i kirken i Theonas, en forstad til Alexandria. Vi kjenner ikke martyrenes navn eller antall. Deres minnedag er 13. mai.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum nevnes seks anonyme martyrgrupper som ble drept for Kristi skyld i Alexandria i Egypt. Dette er en av dem. De andre er en gruppe som ble drept i 257, en gruppe martyrer for i pesten i 260, en gruppe som led martyrdøden i 342, en gruppe som ble drept i 356 og de hellige Serapeum-martyrene i 390.

av Webmaster publisert 08.08.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47