Anonyme martyrer av Alexandria i 257

Minnedag: 10. august

Rundt 257 ble et ukjent antall anonyme martyrer drept i Alexandria i forfølgelsene under keiser Valerian (253-60). I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum står det:

I Alexandria, minnet om de hellige martyrer som under keiser Valerians forfølgelser, under guvernøren Emilian, lenge ble pint med forskjellig og brutal tortur, og oppnådde martyriets krone ved ulike dødsmåter.

Deres minnedag er 10. august. Den hellige Dionysios den store av Alexandria har etterlatt oss en malende beskrivelse av dem alle.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum nevnes seks anonyme martyrgrupper som ble drept for Kristi skyld i Alexandria i Egypt. Dette er en av dem. De andre er en gruppe martyrer for i pesten i 260, en gruppe som led martyrdøden i 342, en gruppe som ble drept i 356, en gruppe som ble drept i 372 og de hellige Serapeum-martyrene i 390.

av Webmaster publisert 08.08.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47