Den hellige Anysius av Thessaloniki ( -~410)

Minnedag: 30. desember

Den hellige Anysius ble født på 300-tallet i Thessaloniki i Hellas. Han ble byens biskop i 383 etter den hellige Ascolus, og da skrev den hellige Ambrosius av Milano og roste hans nidkjærhet og uttrykte store forhåpninger til hans episkopat. Anysius prises av de hellige pavene Innocent I (401-17) og Leo I den Store (440-61) for sine kristne dyder.

Han er kjent i kirkehistorien på grunn av det spesielle forholdet til Roma han fikk ved at den hellige pave Damasus I (366-84) gjorde ham til «patriarkal vikar» i det østlige Illyria, som fra 391 var et prefektur for det østlige keiserriket, fra å hindre at regionen kom inn under Konstantinopels kirkelige herredømme. Begge hans etterfølgere som paver, de hellige Siricius (384-99) og Anastasius I (399-401), fortsatte det spesielle forholdet til biskopen av Thessaloniki.

Pave Innocent I formaliserte de spesielle forbindelsene med biskopen av Thessaloniki som hans forgjengere hadde etablert da han den 17. juni 415 ga Anysius' etterfølger, biskop Rufus, kontroll over kirken i regionen «i vårt sted». Slik ble Innocent grunnleggeren av det pavelige vikariatet i Thessaloniki.

Biskop Anysius var en sterk tilhenger av den hellige Johannes Krysostomos og dro til Konstantinopel for å forsvare hans sak. I 404 appellerte han sammen med femten andre makedonske biskoper til pave Innocent I på vegne av Johannes Krysostomos etter at han var drevet bort fra sitt sete. Johannes skrev et brev til Anysius og takket ham for hans innsats.

I Anysius' episkopat skjedde det en begivenhet som ble berømt som et eksempel på hvordan en biskop kunne tukte en fyrste, selv en allmektig keiser som Theodosios I (379-95). I 390 brøt det ut opptøyer i Thessaloniki. Foranledningen var at guvernør Butherik hadde kastet en populær veddeløpskjører i fengsel for å ha forført en tjenestepike i hans familie, og nektet å løslate ham da tilskuerne i Circus krevde det. Det rasende folket gjorde opprør og steinet noen offiserer til døde, og under opptøyene ble også guvernøren myrdet.

Keiser Theodosios befant seg i Milano på dette tidspunktet, og han sendte befaling om at en brutal avstraffelse skulle settes i verk. Flere tusen av veddeløpskjørerens beundrere ble invitert til å overvære en spesiell forestilling i det lokale sirkus. Så snart alle var kommet inn, ble portene stengt, og keiserens soldater gikk i gang med å drepe dem. Massakren varte i tre timer, og rundt syv tusen ble drept, både menn, kvinner og barn, skyldige og uskyldige. Da erkebiskop Ambrosius av Milano fikk høre om dette, konsulterte han de andre biskopene og gjorde Theodosios personlig ansvarlig. Han skrev til keiseren og sa at han ikke kunne gi ham nattverden før han offentlig hadde gjort bot for sin forbrytelse. Theodosios holdt seg borte fra kirken en tid, men det endte med at han godtok Ambrosius' betingelser.

Anysius døde rundt 410. Hans minnedag er 30. desember, samme dag som den hellige Anysia av Thessaloniki, som levde rundt et århundre tidligere og som han godt ha blitt oppkalt etter. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Man mener nå at han ikke selv var martyr, selv om mange i hans flokk led martyrdøden.

av Webmaster publisert 04.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50