Den hellige Appian av Caesarea (~287-306)

Minnedag: 2. april

Den hellige Appian (Apphian, Apian, Anphian, Amphianus, Aphianus, Apphianos) er kjent gjennom skriftene til den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340). I sitt verk «Martyrer i Palestina» (De martyribus Palestinae) forteller Eusebius om forfølgelsene under keiserne Diokletian (284-305), hans medregent i vest, Maximian Herkules (286-305) og Maximian Galerius (305-11), som pågikk fra 303 til 310. Eusebius var vitne til mange av henrettelsene og kjente flere av martyrene personlig, inkludert Appian.

Appian ble født rundt 287 i Gagae ved det nåværende Finike i Lykia i Lilleasia. Hans foreldre var både rike og fremstående. Grekerne og det førkonsiliære Martyrologium Romanum sier at han var bror av den hellige Edesius, som led martyrdøden ca 306 i Alexandria i Egypt. Foreldrene ga ham den best mulige utdannelsen i retorikk, jus og filosofi ved den berømte juridiske skolen i Berytus i Fønikia (i dag Beirut i Libanon). Der fant han også den kristne tro, og deretter prøvde han å omvende foreldrene, men de motsto hans forsøk. Da han var atten år gammel, dro han sammen med Eusebius til Caesarea i Palestina. Der var han elev av den hellige Pamfilus, som på den tiden var i Caesarea og utla den hellige skrift.

I mai 305 ble Maximian Galerius, hovedansvarlig for forfølgelsene under Diokletian, erklært keiser i øst med Maximinus Daia under seg som medkeiser (caesar). I den anledning ble det utstedt en generell ordre om at alle skulle være til stede ved de offentlige ofringene. Appian fulgte ordren og gikk inn i tempelet, hvor magistraten Urbanus var i ferd med å gjennomføre ofringen. Appian grep Urbanus' utstrakte hånd som presenterte røkelsen og hindret ham i å ofre. Han irettesatte magistraten og erklærte at det var en ugudelig handling å dyrke gudebilder i stedet for den sanne Gud.

De rasende vaktene kastet seg over ham, og etter at de hadde torturert ham på det grusomste, kastet de ham i fangehullet. Neste dag ble han brakt for prefekten, men han nektet å oppgi sin tro. Da han ble oppfordret til å ofre til de romerske gudene, erklærte han: «Jeg bekjenner Kristus, den ene Gud, og den samme Gud med Faderen». Han ble da revet opp med jernklør, slått med køller og brent over langsom ild før han ble sendt tilbake til fengselet.

Tre dager senere ble han dømt til døden og henrettet ved å bli kastet i sjøen. Det skjedde den 2. april 306 i Caesarea i Palestina. Eusebius forteller at et jordskjelv straks rystet området og at martyrens lik ble kastet opp på stranden, selv om det var bundet fast til steiner.

Hans minnedag er 2. april. Samme dag minnes den hellige Theodosia, som led martyrdøden i Caesarea nøyaktig ett år senere, den 2. april 307.

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53