Den hellige Aprunculus av Trier (d. 526)

Minnedag: 22. april

G. Picard: Glassmaleri i skipet i kirken Saint-Hubert i Itzig i Luxembourg (ca 1950)Skytshelgen for Bruchsal i Baden-Württemberg

Den hellige Aprunculus («lille villsvin») (Abrunculus, Apronculius, Apronculus, Aponculus, Aponoculus, Apponoculus; fr: Aproncule, Évrouil) ble født en gang på 400-tallet, enten i området ved Trier (fr: Trèves) i dagens Tyskland, eller i Auvergne i dagens Frankrike. For det er usikkert om Aprunculus tilhørte klerus i Trier, som da var svekket av folkevandringene og var blitt svært geriatrisk, eller om han var blant de klerikerne som kong Teoderik I av Austrasia (Theoderik; fr: Thierry) (511-33) hadde brakt fra Auvergne til Trier for å forynge presteskapet der.

Noen kilder skriver at Aprunculus ble biskop av Trier allerede rundt 511 og var biskop til sin død i 532, men på bispelisten står den hellige biskop Fibicius fra 511 til 525 og Aprunculus fra 525 til 526. Det fortelles at i Aprunculus’ embetstid virket den hellige Gallus i Trier, og at presteskapet i Trier ville ha ham til Aprunculus’ etterfølger, men at kong Teoderik avslo dette og i stedet innsatte sin betrodde, den hellige Niketius av Trier (526-ca 566). De legger til en fotnote som sier at Gallus virket nesten hundre år senere og mye lenger sør i Tyskland. Men dette er en misforståelse, for det er ikke snakk om den «store» hellige Gallus av Irland (ca 550-ca 640), men om den hellige Gallus av Clermont, som i 527 i stedet ble valgt til biskop av Clermont (527-53).

Den omfattende mangelen på informasjon om hans person og de andre biskopene av Trier sent på 400-tallet og tidlig på 500-tallet i samtidige kilder, antyder en relativt lav (politisk) betydning for Kirken i Trier i denne perioden.

Aprunculus døde altså i 526 og ble trolig gravlagt i et oratorium (kapell) på stedet hvor klosteret St Symphorian senere ble bygd ved bredden av Mosel, utenfor vollene i Trier. Han ble æret som helgen helt fra slutten av 500-tallet, noe notisen i Martyrologium Hieronymianum viser, og også den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours (539-94) nevner hans navn. I Trier er hans kult dokumentert fra slutten av 900-tallet. Han ble også feiret i Auxerre, Autun og i Gellone i Languedoc i Frankrike. Et portrett av ham finnes i Egbert-psalteret.

Det antas at Aprunculus var den første biskopen i den merovingiske æra i Trier, som en ikke-innfødt. Men blant teologer er det et annet syn, nemlig at Aprunculus var en lokal prest. Selv om hans episkopat bare varte rundt ett år, gikk ikke hans arbeid ubemerket hen. Ærbødigheten for ham ble spredt i løpet av hans levetid, og etter hans død ble den utbredt.

Relikvieskrin i klosterkirken i SpringiersbachNoen av hans relikvier ble brakt av abbed Thietmar og bisatt ved siden av levningene av den hellige Modoald i det saksiske klosteret Helmarshausen, nå en del av Bad Karlshafen i Hessen. Rundt 1047 ble hans levninger overført til kirken St Paulin i Trier. De ble skrinlagt sammen med relikviene av de hellige biskopene Leontius (414-45) og Bonosus (359-73) av den hellige pave Leo IX (1049-54). Der var hans grav i en liten krypt under Klemens-alteret foran koret. Derfra kom de i 1136 til klosteret Springiersbach i Eifel. Deler av relikviene kom muligens på denne tiden til Aprunculus-kapellet like ved katedralen i Trier. Relikviene i St Paulin ble i 1674 brakt inn i byen før ødeleggelsen av kirken. De hadde også en blyplakett med en inskripsjon fra kisten og senere plassert i et relikvar. I Trier-området er Aprunculus skytshelgen for kirken i Besselich og Izzy.

Hans minnedag er 22. april, som i middelalderen overveiende ble betraktet som datoen for hans begravelse, og bare sporadisk som dødsdagen. 21. april nevnes også som minnedag (Martyrologium Hieronymianum). Hans relikvier befinner seg i et relikvieskrin i klosterkirken i Springiersbach. Han regnes som skytshelgen for Bruchsal nord for Karlsruhe i Baden-Württemberg.

Kilder: Heiligenlexikon, Bautz, de.wikipedia.org, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, saarland-biografien.de, palomnik.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 07:18