Den hellige Leontius av Trier (d. 445)

Minnedag: 19. februar

Den hellige Leontius (Legontius, Leguntius, Liconcius, Ligontius) ble født på slutten av 300-tallet. Han kom fra en gammel adelig familie. I 414 ble han valgt til biskop av Trier (fr: Trèves) etter Mauritius (399-407). Trier lå da i den romerske provinsen Gallia Belgica Prima, men i 407 var Trier blitt inntatt av vandalene. Derfor er det et tomrom i bispelisten mellom 407 og 414. Bollandistene kaller ham den 34. biskopen av Trier, men på den nåværende bispelisten står han på ellevte plass.

Den hellige pave Leo I den store (440-61) innsatte ham på grunn av hans alder og rettskaffenhet som alderspresident (æresenator) ved bispevalg i Gallia. Dette skjedde i et brev i 445 til biskopene i kirkeprovinsen Vienne og ble stadfestet av keiser Valentinian III (425-55) den 8. juli 445. Han spilte også en rolle ved motsetningene mellom de hellige Hilarius av Arles (ca 400-449) og Celidonius av Besançon (fr: Célidoine) (445-46; d. 451).

På bispelisten for Trier ender hans episkopat i 445, men noen opererer med 446 eller 447 som dødsår, og til og med 409. Datoen for hans død skal ha vært 18. februar. Ifølge en lokal legende døde han i Lesca i den gamle provinsen Béarn ved foten av Pyreneene. Han ble etterfulgt som biskop av Severus (449).

Senest på 900-tallet ble Leontius æret som helgen i området rundt Trier. Det eksisterer ikke noen biografi om ham. I Egbert-psalteret fra 900-tallet nevnes han som biskop av Trier. Der er det også et bilde av ham. På begynnelsen av 1100-tallet var man overbevist om at biskopen var gravlagt i klosteret St Paulin ved Trier. Abbed Thietmar fikk i 1107 tillatelse til å lete etter relikviene og bringe dem til klosteret Helmarshausen i Sachsen. Da graven ikke ble funnet, vendte abbeden tilbake sammen med relikviene av den hellige biskop Moduald (622-47) i stedet. Noen år senere ble graven funnet, og relikviene kom da til klosteret Schaffhausen i 1124. Den steinsarkofagen i kirken som man senere kalte Leontius’, skal ikke ha vært hans grav.

Hans minnedag er vanligvis dødsdagen 19. februar, men han skal ha blitt feiret den 20. august i Béarn-Lescar. Hans navn sto i mange gamle martyrologier, men ikke i Martyrologium Romanum.

Kilder: Bautz, de.wikipedia.org, saarland-biographien.de, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 13.01.2016, sist endret 13.01.2016 - 06:18