Den hellige Celidonius av Besançon (d. 451)

Minnedag: 25. juni

Den hellige Celidonius (Chelidonius; fr: Célidoine, Chélidoine) ble født på begynnelsen av 400-tallet i Gallia. I 445 ble han valgt til biskop av Besançon (445-46) øst i Gallia, nå i departementet Doubs i regionen Franche-Comté.

Grensene for den hellige Hilarius av Arles’ (ca 400-49) kirkeprovins i det sørlige Gallia var aldri tilfredsstillende trukket opp, og en gang i 444 da han var på visitas i et omstridt område, ledet han et bispemøte hvor de hellige Eucherius av Lyon og Germanus av Auxerre var til stede. På møtet avsatte han biskop Celidonius av Besançon, fordi han var anklaget for at før han ble presteviet, skulle han ha giftet seg med en enke, og som magistrat skulle han ha avsagt en dødsdom. Begge disse anklagene kunne, hvis de var sanne, hver for seg ha diskvalifisert ham for bispeembetet. Hilarius konsekrerte Importunus som Celidonius’ etterfølger i Besançon.

Celidonius dro da straks til Roma for å appellere til den hellige pave Leo I den store (440-61). Rundt samme tid konsekrerte Hilarius en ny biskop til et sete hvor den gamle biskop Projectus var syk, som om setet var blitt vakant. Men Projectus kom seg igjen, og han klaget også til Roma. Da dro også Hilarius til Roma, ikke for å forsvare sin handling, men for å kjempe for at saken skulle ha vært prøvd av de pavelige kommissærer i Gallia. Paven sammenkalte en synode i Roma (rundt 445), som Hilarius deltok på. Da klagene mot Celidonius ikke kunne verifiseres, gjeninnsatte han ham som biskop av Besançon. Projectus fikk også sitt bispedømme tilbake. Hilarius hadde ikke ventet på dommen. Da han forsto at han ble holdt under oppsyn og ikke minst fryktet at han ville bli tvunget til å kommunisere med Celidonius, forlot han Roma i hemmelighet og vendte tilbake til Arles. I Roma ble det avsagt dom mot Hilarius. Paven fratok ham jurisdiksjon over de andre galliske provinsene og metropolittrettene over provinsen Vienne, og han tillot ham bare å beholde sitt bispedømme Arles. Dommene ble offentliggjort av pave Leo i et brev til biskopene i provinsen Vienne.

Til sin katedral skaffet Celidonius hodet av den hellige Agapitus og kroppen til den hellige Nikodemus, en disippel av Jesus Kristus, og flere andre relikvier. I 451 beleiret hunerne under sin høvding Attila Besançon, og i tumultene ble biskop Celidonius massakrert. Han ble gravlagt ved siden av sin forgjenger i kapellet Saint-Agapit i kirken Saint-Étienne. Da denne ble ødelagt, ble levningene av disse to hellige prelatene fraktet til katedralen Saint-Jean.

Celidonius’ etterfølger som biskop ble den hellige Antidius (II) (d. ca 465), en svært gudfryktig og respektabel prelat, som døde som martyr. Celidonius’ minnedag skal ha vært 25. juni.

Kilder: fr.wikipedia.org, zeno.org, Hilarius’ biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 07:21