Den salige Augustin Jeong Yak-jong (1760-1801)

Minnedag: 20. september

18. Den salige Augustin Jeong Yak-jong [Chŏng Yakchong], koreansk legmann, ble født i 1760 i Majae i Gwangju i Gyeonggi-do i Sør-Korea (nå: Neungnae-ri i Joan-myeon i Namyangju-si i Gyeonggi-do). Han kom fra en berømt akademisk adelsfamilie. Hans far var Jeong Jae-won (1730-92). Hans eldste bror Yak-hyeon (1751-1821) var sønn av farens første hustru, mens Yak-jeon (1758-1816), Augustin Jeong Yak-jong (1760-1801) og Yak-yong (1762-1836) var sønner av farens andre hustru Suk-in (1730-70). Faren hadde også en datter fra dette andre ekteskapet og fire døtre fra et tredje ekteskap. Hans yngre bror Johannes Jeong Yak-yong (kalt Dasan) var en berømt filosof, poet og statsmann.

Hans søster (med samme mor) var gift med Peter Yi Seung-hun [Yi-Seung Hoon] (1756-1801), den første koreaneren som ble døpt som katolikk i Beijing i 1784 og som spilte en ledende rolle i de tidlige årene av Kirkens vekst. Han led martyrdøden i 1801 og er en del av den martyrgruppen på 133 medlemmer som ennå ikke er saligkåret.

Augustins fettere var de salige martyrene Paulus Yun Ji-chung (1759-91) (nr 1) og Frans Yun Ji-heon (1764-1801) (nr 52). Den hellige Cecilia Yu So-sa som led martyrdøden i 1839, var hans andre hustru. Den salige Karl Jeong Cheol-sang (nr 30), som led martyrdøden i 1801, og de hellige Paulus Jeong Ha-sang [Chŏng Hasang] og Elisabeth Jeong Jeong-hye [Chŏng Ch'ong-hye], som led martyrdøden i 1839, var hans sønner og datter. Paulus Jeong Ha-sang har fått æren av å gi navn til gruppen av 103 helligkårede koreanske martyrer sammen med Andreas Kim Dae-geon [Taegŏn].

Det var i 1786, to år etter at Den katolske kirke ble introdusert i Korea, at Augustin Jeong fikk vite om den katolske religion. Han lærte katekismen fra sin eldre bror. Han ble døpt da han forsto doktrinen til den katolske religion i dybden. Han viet seg til å undervise denne doktrinen til sin familie. Senere flyttet han til Bunwon (nå: Bunwon-ri i Namjong-myeon i Gwangju-si i Gyeonggi-do) for å praktisere sin religion med mer frihet. På denne tiden begynte hans brødre gradvis å distansere seg fra Kirken, men han viet seg til å praktisere Kirkens lære med enda større entusiasme.

Ettersom tiden gikk ble Augustin Jeong mer lidenskapelig og hengiven. Han hadde hyppig kontakt med de troende i nabolandsbyer, og han inviterte dem til sitt hus for å undervise dem i katekismen. Han deltok aktivt i kirkelige aktiviteter. Mens han gjorde alt dette, vokste hans kjennskap til den katolske doktrine dypere, og han var et godt eksempel for andre katolikker.

Da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2) kom til Korea i slutten av 1794, dro Augustin Jeong ofte til Seoul for å møte ham og motta sakramentene. Han var svært engasjert i å hjelpe pateren og de troende med kirkelige affærer. Basert på hans brede kunnskaper om katekismen skrev han to bind av «Jugyo-yoji», en katekisme på det koreanske språket som var lett for alle å forstå. Adelen var nemlig de eneste i det koreanske samfunnet som kunne lese kinesiske tegn. Hans bøker ble med godkjennelse av p. Jakob Zhou, bli distribuert vidt omkring til de troende.

Imens organiserte p. Jakob Zhou Myeongdohoe, en kommunitet av troende legfolk og utnevnte Augustin Jeong til deres første formann. I 1800 flyttet han og hans familie til Seoul ettersom forfølgelsen hadde startet i naboregionen. Året etter var imidlertid hele Den katolske kirke i Korea i fare, da Shinyu-forfølgelsen brøt ut i 1801.

Så snart forfølgelsen brøt ut, var Augustin Jeongs navn på politiets liste over ettersøkte, og hans bøker ble sendt til regjeringskontoret. Det kongelige hoff ga ordre til å arrestere ham straks. Den 11. februar 1801 (etter månekalenderen) ble han arrestert og brakt til Høyesterett. Dagen etter måtte han gjennomgå harde avhør og straff. Han var imidlertid fast bestemt helt fra begynnelsen på å dø for Gud, så fristelser og tortur var helt forgjeves. Han sa ikke noe skadelig om Kirken eller de troende. Han prøvde bare å forklare at den katolske doktrine var korrekt og sann.

«Det er ikke noe galt med å tilbe Herren, men det er riktig og passende (…) Gud er vår store Konge og den store Far for himmel og jord. Hvis vi ikke forstår grunnen til at vi må tilbe Gud, er vi syndere under himmelen, og selv om vi er i live, er vi døde».

Forfølgerne brukte alle midler for å få Augustin Jeong til å overgi seg, men hans tro var aldri rystet, og den katolske lære som han forkynte, forvirret dem. Til slutt stadfestet det kongelige hoff dødsdommen fra justisdepartementet. Som et resultat ble Augustin Jeong bare femten dager etter sin arrestasjon tatt med utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul for å henrettes. Da kjerren var klar for å bringe ham til retterstedet, gikk han opp på den og sa til folk som hadde samlet seg rundt ham med høy stemme: «Brødre og søstre, ikke le av oss. Vi tror at det er naturlig for alle mennesker som er født i verden, å dø for Gud. På dommens dag vil våre tårer forandres til ren salighet, og deres lystige latter vil bli til bitter pinsel».

Så snart han kom frem til retterstedet, begynte halshoggingsprosessen. Augustin Jeong oppga sitt siste åndedrag i Herrens hender mens han sa: «Det er bedre å dø mens man ser opp til himmelen enn å leve mens man ser ned på jorden». Det var den 8. april 1801 (den 26. februar etter månekalenderen) og han var 41 år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06