Den hellige Badurad av Paderborn (~780-862)

Minnedag: 17. september

Den hellige Badurad ble født rundt 780 i Sachsen. Navnet er gammelhøytysk og betys «rådgiver i kamp». Han kom fra en saksisk adelsfamilie og fikk sin utdannelse i Würzburg. Han var bare rundt 35 år gammel da han i 815 ble den andre biskopen av Paderborn i Nordrhein-Westfalen etter den hellige Hathumar (Hathmar) (806-16). Deretter grunnla han domkirken, katedralskolen og klosteret ved katedralen (domstiftet).

Biskop Badurad utnevnte i 836 den hellige Meinulf til erkediakon for bispedømmet Paderborn. Meinulf ønsket å bruke sin rikdom til å grunnlegge et kloster for kvinner på sine eiendommer. I likhet med de hellige Hubertus og Eustacius hadde han en visjon av en kronhjort med et kors i geviret, noe som bestemte hvor grunnleggelsen skulle skje, nemlig i Böddeken ved Paderborn i Westfalen. Biskop Badurad ga sin tillatelse til denne grunnleggelsen.

Badurad deltok også i grunnleggelsen av klostrene Corvey og Höxter, og i 822 la han ned grunnsteinen til Stefansbasilikaen i Corvey. Kirken ble vigslet i 844. Han bygde også klosterkirken i Herford. Til sine nye kirker overførte han helgenrelikvier: den hellige Vitus til Corvey, den hellige Landelin til Boke og rundt år 860 den hellige Pusinna til kvinneklosteret i Herford (Herivordien).

Badurad ønsket å styrke båndene mellom det unge bispedømmet og de eldre kirkene i Frankerriket samt å fremme helgenkulten. Derfor dro utsendinger fra biskop Badurad med erkediakon Meinulf i spissen i 836 med et anbefalelsesbrev fra keiser Ludvig den Fromme (813-40) til Le Mans og ba om relikviene av en helgen. Biskop og folk ga dem da relikviene av den hellige Liborius av Le Mans, byens biskop på 300-tallet og en venn av den hellige Martin av Tours. Dermed ble det knyttet et «bånd av evig vennskap» mellom de to kirkene. Relikviene ble overført til Paderborn, hvor de ankom den 23. juli 836. Han ble skytshelgen for domkirken sammen med Maria og Kilian. Fra begynnelsen av 1000-tallet var han domkirkens hovedskytshelgen, og relikviene oppbevares fortsatt der. I slutten av juli feirer byen en ni dagers «Liborifest», en av de største folkefestene i Westfalen.

Han døde den 17. september 862 i Paderborn. Hans minnedag er dødsdagen 17. september.

av Webmaster publisert 14.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53