Den salige Berthold av Engelberg (d. 1197)

Minnedag: 3. november

Den salige Berthold (Berchtold) ble født tidlig på 1100-tallet. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Engelberg i kantonen Obwalden i Sveits. Klosteret var grunnlagt i 1120 av den salige abbeden Konrad av Seldenbüren, Berthold var en glimrende skriver og arbeidet med å kopiere bøker. Han var en favorittdisippel av den lærde abbeden, den salige Frowin. Da Frowin var dødende, anbefalte han munkene å velge den fromme Berthold til ny abbed.

Da Frowin døde den 27. mars 1178, fulgte munkene hans råd og valgte Berthold til klosterets tredje abbed etter Frowin. Under ham sto førti munker og åtti nonner i to forskjellige klostre, og blant dem var han kjent som mild og god. Han fulgte i Frowins fotspor og var fast bestemt på å opprettholde streng monastisk disiplin, og han gikk foran med et godt eksempel.

Berthold fremmet i likhet med Frowin dets åndelige og kunstnerlige blomstring. Han utvidet biblioteket og fremmet skrive- og maleskolen i klosteret. På hans ordre kopierte de mange gamle verker, og mange av dem eksisterer fortsatt i biblioteket i Engelberg. De lærdeste av munkene ble oppfordret til å skrive originale verker.

Berthold var en stor teolog og skrev mot de pessimistiske teoriene til Arnold av Brescia. Da abbed Burchard av St. Johannes i Thurtal åpent hevdet at sjelene til de rettferdige før Kristi oppstandelse hadde kommet til himmelen, skrev Berthold Apologia contra errorem Burchardi Abbatis S. Ioannis in Thurthal seu Vallis Taurinae. Der viste Berthold ikke bare gode kunnskaper om Skriften og kirkefedrene, men også sin dyktighet innen teologisk kunnskap og dialektiske ferdigheter. Abbed Burchard innså sine feiltakelser, trakk dem tilbake og døde en hellig død.

Berthold tok seg også av munkenes timelige behov. Han forsvarte klosterets rettigheter og sikret det mange økonomiske privilegier, blant dem retten til å innkreve tiende fra kirkene i Stanz og Buochs, som var under hans jurisdiksjon. Annalene i Engelberg opplyser at Berthold forutså keiser Fredrik Barbarossas død.1 Senere kronikører forteller at innsjøen nær Stanzstad ble full av fisk etter hans velsignelse, og kort før sin død forvandlet han tre ganger vann til vin.

Berthold døde den 3. (eller 1.) november 1197 i Engelberg. Hans minnedag er dødsdagen 3. november, og hans minne feires liturgisk i Einsiedeln og i Engelberg. I kunsten fremstilles han vanligvis mens han velsigner fisk. Hans mirakel med å forvandle vann til vin ble bekreftet av et epigram under et bilde av ham som fantes i koret i Engelberg helt opp til 1600-tallet.


1
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, vol XVII, 280
av Webmaster publisert 15.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53