Den salige Frowin av Engelberg ( -1178)

Minnedag: 27. mars

Frowin Bibel Bd. 3. Abt Frowin und Schreiber Richene, Codex 5, fol. 1V Den salige Frowin ble født på begynnelsen av 1100-tallet i St. Blasien i Schwarzwald i det sørvestre Tyskland. Han kom fra en from familie. På samme sted fantes det et berømt benediktinerkloster, som var viet til den hellige Blasius og som ga stedet sitt navn. Klosteret blomstret frem til sekulariseringen under Napoleon. I dag tjener bygningene som et kollegium for jesuittordenen.

Som ung mann trådte Frowin inn i benediktinerordenen (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret som dominerte hjemstedet St. Blasien, og han skal også ha vært en tid i klosteret i Einsiedeln. Han må ha vakt en viss oppmerksomhet også ut over disse klostrene, for i 1142 (1146?) valgte det sveitsiske benediktinerklosteret Engelberg nær Vierwaldstätter-sjøen i kantonen Unterwalden Frowin til sin andre abbed etter den hellige Adelhelm. Klosteret var grunnlagt i 1120 av den salige abbeden Konrad av Seldenbüren, og var fortsatt i begynnelsen av sin utvikling.

Den nye abbeden, som i St. Blasien hadde utdannet seg til maler og kalligraf, grunnla nå en skrive- og malerskole i Engelberg som snart ble svært berømt. Selv klosterets bibliotek vokste under hans ledelse sterkt i betydning. Frowin skrev selv en rekke teologiske verk, hvorav to er bevart: De Oratione Dominica, en kommentar til Fadervår, og De laude liberi arbitrii libri septem, syv bøker til den frie viljens pris.

Abbed Frowin døde den 27. mars 1178 og fant sitt siste hvilested i Engelbergs klosterkirke, der man fortsatt kan beundre hans middelalderske gravmæle. Han kalles vanligvis salig, selv om han aldri har blitt formelt saligkåret. Hans minnedag er dødsdagen 27. mars. Klosterets enestående manuskriptsamling gikk tapt i en brann i 1729.

av Webmaster publisert 12.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51