Den salige Claude Cayx-Dumas (1724-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Claude Cayx-Dumas ble født den 6. november 1724 i Martel ved Cahors i Sør-Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen den 8. november 1744 i Toulouse. Etter novisiatet og filosofistudier underviste han i noen år. Etter teologistudier og prestevielse undervise han ved kollegiet i Clermont og deretter i Carcassonne.

Da jesuittordenen ble oppløst i Paris i 1762, viet han seg til apostolisk arbeid de neste 25 år, 18 av dem tilbrakte han i bispedømmet Paris. I 1790 ble han kapellan for Ursula-søstrene av Saint-Cloud i Versailles. Han var nå sist i sekstiårene og trakk seg tilbake til den hellige Frans av Sales-hjemmet for prester i Issy utenfor Paris. Etter at han i 1791 hadde nektet å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen, ble han arrestert i Issy sammen med de to andre salige jesuittene p. Claude Gagnières des Granges og p. Frans Vareilhe-Duteil den 15. august 1792. (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). De ble tatt med til karmelittklosteret(Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Claude Cayx-Dumas har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50