Den salige Frans (François) Vareilhe-Duteil (1734-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Frans (François) Vareilhe-Duteil ble født den 15. juni 1734 i Felletin i bispedømmet Limoges i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Fontenay den 22. november 1751. Han studerte filosofi i Bordeaux og underviste i Poitiers, hvor han også studerte teologi. Da jesuittordenen ble oppløst i Frankrike og jesuittene utvist i 1762, ble han kannik i et sogn i Nancy.

Sommeren 1792 reiste han til den hellige Frans av Sales-hjemmet for pensjonerte prester i Issy for å hvile ut en periode. Etter at han hadde nektet å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene) ble han onsdag den 15. august 1792arrestert der sammen med ti andre prester, blant dem de to andre salige jesuittene p. Claude Gagnières des Granges og p. Claude Cayx-Dumas. De ble samme kveld tatt med til karmelittklosteret(Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Frans Vareilhe-Duteil har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55