Den salige Claude Gagnières des Granges (1722-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Claude Gagnières des Granges ble født den 23. mai 1722 i Chambéry i Savoia i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Toulouse den 12. september 1740. Han ble presteviet i Paris i 1753, og han var en slik suksessrik lærer at en av hans studenter sa om ham: "Han var en mann som hadde lest alt og ikke glemt noen ting".

Vi vet ingenting om hans aktiviteter i årene mellom oppløsningen av jesuittordenen i Frankrike i 1762 og hans martyrium i 1792. Det er kjent at han omkring 1787 bodde i den hellige Frans de Sales-hjemmet i Issy, et hospits for pensjonerte prester. Han må ha nektet å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene), for den 15. august 1792 ble han arrestert i Issy sammen med de to andre salige jesuittene p. Claude Cayx-Dumas og p. Frans Vareilhe-Duteil. De ble tatt med til karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Claude Gagnières des Granges har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50