Den hellige Censurinus av Ostia og sytten ledsagere (d. 252)

Minnedag: 5. september

Den hellige Censurinus var en prefekt som led martyrdøden sammen med sytten av sine soldater i 252 i Ostia ved Tiberen. I aktene oppgis soldatenes navn som Felix, Maximus, Herculanus (Herculinus, Errulanus), Venerius (Nevinus), Styracinus (Storocinus, Staurocinus), Taurinus, Cenas (Menas, Mennas), Commodus (Commodius), Hermes (Hermus), Maurus, Eusebius, Rusticus, Monagreus (Monachius, Monaxius), Amandinus, Olympius (Olippius), Cyprius og tribunen Theodor (Theodorus).

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum sto det den 5. september:

In Portu Romano passio sancti Herculani militis, qui, sub Gallo Imperatore, ob Christi fidem caesus flagris et capite obtruncatus est.

I havnen i Roma, lidelseshistorien til den hellige Herculanus, en soldat, som ble pisket og halshogd under keiser Gallus på grunn av troen på Kristus.

Men i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er de ikke nevnt. Sammen med disse martyrene ble en del andre nevnt, blant dem den hellige Aurea, som minnes den 20. mai, samt de hellige Cyriacus (Quiriacus), Maximus og Archelaus, som minnes den 23. august. Dette er legenden som inkluderer dem alle:

Censurinus var prefekt, en høytstående statlig tjenestemann. Da det ble kjent at han var en kristen, ble han satt i fengsel. Men på grunn av sin høye stilling skulle han få anledning til å få besøk. Han fikk besøk av presten Maximus sammen med sin diakon Archelaus og Aurea, en kvinne som hadde vært jomfru for Kristus og dermed var fri til å vie seg til barmhjertighetsgjerninger.

Alle disse menneskenes engasjement, glede og fromhet gjorde et dypt inntrykk på fangevokterne. Når det også skjedde mirakler og helbredelser, ba de om å få bli kristne. De ble døpt av presten Maximus, mens Aurea fungerte som fadder. Deretter fikk de sakramentene ferming (konfirmasjon) og kommunion fra hendene til biskop Quiriacus. Da dette kom keiseren for øre, lot han dem alle drepe som en fare for staten.

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. september 2016

av Per Einar Odden publisert 20.09.2016, sist endret 20.09.2016 - 19:40