Den hellige Diarmaid av Druim-corcortri (400-t)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Diarmaid ap Rhystud [= sønn av Restitutus] (Diarmait) skal ha vært en av de ni sønnene til den hellige Patrick av Irlands (385-461) (Pádraig) hellige søster Darerca og hennes første mann, Restitutus Lombarden (Rhystud barden). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre.

Ifølge den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, ble alle sønnene biskoper over hele Irland, og noen av dem regnes som hellige. Det må bemerkes at en biskop i Irland på den tiden var mer som dagens monsignori – det ble utnevnt store mengder av dem og de hadde lite makt bortsett fra myndigheten til å ordinere, mens det var abbedene som utgjorde det egentlige kirkelige hierarkiet.

I den biografien om Patrick som kalles Vita Tripartita eller Tripartite Life of St. Patrick, «Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick», skrevet av den hellige Eimhin av Rosglas, heter det at Patrick grunnla en kirke i Druim-corcortri (Druim Corcortri) nær Navan (irsk: An Uaimh = hulen) i grevskapet Meath i provinsen Leinster i det østlige Irland, og at han overlot den til nevøen Diarmaid.

Vi har ikke funnet noen minnedag for Diarmaid.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.12.2015 - 12:06