Den hellige Edburga og Chinesdre av Castor ( -~700)

Minnedag: 20. juni

Den hellige Edburga (Idaberga, Edberga, Edburge, Eadburga, Eadburh) skal ha vært en av de ti barna til kong Penda av Mercia (632-54). Kong Penda var en hardnakket hedning og en aktiv motstander av det kristne budskap, men gjennom sine barn ble han svært så viktig for Guds rikes vekst i England. Flere av hans døtre regnes med blant de hellige, blant dem de hellige Kyneburga av Castor og Kyneswide av Castor.

De hellige Edburga og Edith av Aylesbury nevnes også som mulige døtre av kong Penda, og senere skribenter har sagt at også kong Merewald (Merewalh) av Magonset (ca 650-ca 670) var sønn av den beryktede kongen. Merewald giftet seg med den hellige Ermenburga av Thanet og ble far til de hellige søstrene Mildred av Thanet, Milburga av Wenlock og Mildgytha av Eastry.

Kyneburga giftet seg med kong Alcfrid (Alcfrith) av Deira (656-64), som var medregent for Deira under sin far kong Oswiu (Oswy), som var konge av Bernicia fra 642 og av hele Northumbria (Bernicia og Deira) fra 655 til sin død i 670. Alcfrith døde eller ble fordrevet rundt 664. Kyneburga grunnla et kvinnekloster i Northamptonshire, hvor hun ble abbedisse. Navnet på klosteret angis i ulike kilder som Dormancaster, Dormundcastor eller Cyneburgecester, men alle er enige om at det senere ble kalt Castor (noen kilder sier Caistor, men den byen ligger i Lincolnshire). Hun døde rundt 680 og ble etterfulgt som abbedisse av sin søster Kyneswide.

Edburga skal også ha trådt inn i søstrenes kloster i Castor sammen med den fjerde søsteren, den hellige Chinesdre. Begge skal ha dødd på slutten av 600-tallet (rundt 700) og blitt gravlagt i klosteret.

Søstrenes bror var kong Wulfhere av Mercia (657-74). Han var blitt omvendt til kristendommen av sin hustru, den hellige Ermengild av Ely, og under hennes innflytelse gjorde han mye for å spre kristendommen i sitt kongerike. Ermengild kom fra en familie full av helgener. Moren var den hellige Sexburga av Ely, som var søster av de hellige Etheldreda av Ely, Ethelburga av Faremoutiers og Withburga av Dereham og halvsøster av den hellige Sethrida av Faremoutiers. Ermengilds søster var den hellige Erkengota av Faremoutiers. Ermengild og Wulfhere fikk to barn, den hellige Werburga av Chester og Kenred (Coenred), som ble konge av Mercia (704-09), men som trakk seg tilbake for å bli munk i Roma.

Wulfhere bygde klosteret Peterborough, og da det ble ferdig, skal relikviene av de fire hellige søstrene Kyneburga, Kynesvide, Edburga og Chinesdre ha blitt overført dit. Rundt 1040 brakte munken Balger disse relikviene sammen med de angivelige relikviene av den hellige kong Osvald av Northumbria til Berg-Saint-Winnoc i Flandern, antagelig etter ordre fra kong Hardeknut (Hardicanute) eller Knut II av England (1040-42), sønn av Knut I den Mektige (1017-35) og hans dronning Emma, som hadde bodd i Flandern i sin ungdom. Relikviene etter de hellige Osvald, Edburga og Lewina gikk tapt under den store klosterbrannen som protestantene sto bak i 1558. Men en inskripsjon der forteller at noe av deres støv fremdeles hviler i graven.

Edburgas minnedag oppgis til 20. juni.

av Webmaster publisert 26.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51