Den hellige Ernen av Irland

Minnedag: 26. januar

Den hellige Ernen (Ernin) var en irsk biskop, men vi vet ikke når og hvor han levde. I den fransiskanske kopien av martyrologiet fra Tallacht står Ernen, biskop, under 26. januar. I martyrologiet fra Donegal opptrer denne dagen Ernin, biskop. Men det kastes ikke noe ytterligere lys over hans gjerninger.

En av de største vanskelighetene med å forske på de irske helgenene, er det faktum at så mange av dem bærer samme navn. Det er derfor ikke alltid mulig å være definitiv om identiteten til den enkelte. Dette er situasjonen for den hellige Ernen (Ernin) som minnes den 26. januar, en av 25 helgener med dette navnet som identifiseres av den irske kanniken, hagiografen og historikeren John O’Hanlon (1821-1905) fra de irske kalenderne. Hans liste, som vi finner i en av fotnotene i hans hovedverk Lives of the Irish Saints (full tittel Lives of the Irish Saints: with special festivals, and the commemorations of holy persons), lyder slik:

1. St Ernan, sønn av Eoghan (1. januar)

2. St Ernain av Cluain Deochra (11. januar)

3. St Ernain, sønn av Caomhan (samme dag)

4. St Ernain av Tegh Ernan (17. januar)

5. St Ernain, biskop (26. januar)

6. St Ernin Cass av Lethghlinn (23. februar)

7. St Ernin (28. februar)

8. St Ernin, biskop (12. april)

9. St Ernin (12. mai)

10. St Ernain, sønn av Aedh (16. mai)

11. St Ernin av Creamhchoill (31. mai)

12. St Ernin av Cluain (4. juni)

13. St Ernin av Cluain-finn (28. juni)

14. St Ernin (1. juli)

15. St Ernin av Inis-Caoin (13. juli)

16. St Ernin av Cluain-Railgheach (5. august)

17. St Ernain (17. august)

18. St Ernin, det vil si Memog av Rath-noi (18. august)

19. St Ernin Ua Briuin (27. september)

20. St Ernan av Miodhluachra (26. oktober)

21. St Ernan (27. oktober)

22. St Ernin, abbed av Lethghlinn (12. november)

23. St Ernin, sønn av Dubh (13. november)

24. St Ernin, sønn av Senach (14. desember)

25. St Ernin (23. desember)

Vår helgen er nummer fem på denne listen.

Kilder: omniumsanctorumhiberniae.blogspot.com, glaubenszeugen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. august 2014

av Per Einar Odden publisert 27.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06