Den salige Fransiska Bizzocca ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Fransiska Bizzocca var japansk og hustru til den salige Leo Bizzocca. Hun tilhørte dominikanernes tredjeorden (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD). Hun ble arrestert og dømt til døden for å ha gitt ly til misjonærer i sitt hus og brent levende i Nagasaki den 17. (18.?) august 1627 sammen med de tre andre dominikanertertiarene Frans Kurobioye, Caius Sheymon og Magdalena Kjiota - samme dag som eller dagen etter den salige fransiskanerpateren Frans av St. Maria og hans ti ledsagere.

Fransiska ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 153 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Fransiskas minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51