Den salige Frans av St. Maria ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Frans av St. Maria ble født i Spania og sluttet seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og ble presteviet. Han ble brent levende i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med medbrødrene Bartolomeus Laurel og Antonius av St. Frans og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Sammen med de fire ble syv fransiskanertertiarer halshogd, og samme dag (eller dagen etter) ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Frans ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 154 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Frans' minnedag er 1. august, men resten av gruppen minnes på dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55