Den salige Antonius av St. Frans ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Antonius av St. Frans var en japansk kateket og legbror i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM). Han ble arrestert av de japanske myndighetene og brent levende i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med medbrødrene Frans av St. Maria og Bartolomeus Laurel og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Sammen med de fire ble syv fransiskanertertiarer halshogd, og samme dag (eller dagen etter) ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Antonius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 156 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Antonius' minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:53