Den salige Bartolomeus Laurel ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Bartolomeus Laurel ble født i Mexico By og ble legbror i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM). I 1609 ble han sendt til Manila på Filippinene, hvor han studerte medisin. I 1622 seilte han over til Japan, hvor han ble arrestert. Han ble brent levende i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med medbrødrene Frans av St. Maria og Antonius av St. Frans og fransiskanertertiaren og legen Kasper Vaz. Sammen med de fire ble syv fransiskanertertiarer halshogd, og samme dag (eller dagen etter) ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Bartolomeus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 155 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Bartolomeus' minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54