Den salige Kasper og Maria Vaz ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Kasper (Gaspar) Vaz og hans hustru Maria var japanere og fransiskanertertiarer (Tertius Ordo Franciscanus - TOF). De ga ly til misjonærer, og det var i deres hus at den salige Frans av St. Maria ble tatt. De ble arrestert, og Frans ble brent levende i Nagasaki den 17. august 1627 sammen med fransiskanerpateren Frans av St. Maria og de to legbrødrene Bartolomeus Laurel og Antonius av St. Frans. Hustruen Maria Vaz ble samtidig halshogd sammen med seks andre fransiskanertertiarer, og samme dag (eller dagen etter) ble fire dominikanertertiarer også brent i Nagasaki.

Kasper og Maria ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 157 og 158 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Kaspers og Marias minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49