Den salige Frans Kurobioye ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Frans Kurobioye [Curobioye] var en innfødt japansk kristen og dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD). Han ble brent levende i Nagasaki den 17. (18.?) august 1627 sammen med de tre andre dominikanertertiarene Caius Sheymon, Magdalena Kjiota og Fransiska Bizzocca - samme dag som (eller dagen etter) den salige fransiskanerpateren Frans av St. Maria og hans ti ledsagere.

Frans ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 150 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Frans' minnedag er dødsdagen 17. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55