Den hellige Gentrudis av Hagnéville (d. 362)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Gentrudis’ sarkofag i kirken Sainte-Gontrude i Hagnéville-et-Roncourt i departementet Vosges i regionen Lorraine med lokk fra 400-talletDen hellige Gentrudis (Gentrude, Gontrudis, Gontrude, Gondrude, Gunttrudis, Gertrude, Gertrudis) var en hellig martyr i det tidligere bispedømmet Toul i dagens Lorraine. Hun skal ha blitt født en gang i første halvdel av 300-tallet i Gallia Belgica, nå Frankrike. Hun kom fra en aristokratisk kristen familie og var datter av den fornemme gallo-romeren Bactius (Baccius) fra Soulosse og hans hustru Lientrudis (Lientrudis, Litrude), og foreldrene hersket over Apollogranum. Moren skal ha dødd i Toul (Tullum Leucerum, også Leocha). Det er litt usikkert hvor mange søsken Gentrudis hadde, for de ulike kildene opererer med forskjellige navn.

Det fromme ekteparet hadde i alle fall fire barn, de to hellige sønnene Elifius (fr: Éliphe, Élophe) og Eucharius (fr: Euchaire), og de to hellige døtrene Libaria (fr: Libaire) og Menna (Manna; fr: Menne). Bortsett fra Menna led de tre andre martyrdøden i oktober 362, da kristenforfølgelsene blusset opp igjen under keiser Julian den frafalne (Apostaten) (361-63). Ifølge en middelaldersk tradisjon skjedde det en (legendarisk) kristenforfølgelse i Gallia under keiser Julian den frafalne, hvor Bactius’ og Lientrudis’ mange barn var blant de mer enn to tusen ofre som denne massakren i oktober 362 omfattet.

Et breviar fra Toul fra år 1595 nevner i tillegg den hellige Susanna, som i likhet med søsteren Menna skal ha levd som konsekrert jomfru og døde i fred og æres i Champagne. Andre kilder nevner fire søstre, Menna, Susanna (fr: Suzanne), Gentrudis og Oda (Odda; fr: Ode), mens andre nevner seks hellige søstre: Hoilde, Amee, Lintrude, Francule, Pusinne og den berømte Ménehould. Antoine Augustin Calmet OSB (1672-1757), som skrev en kjent historie om hertugdømmet Lorraine, mener at Menna er identisk med den hellige Ama eller Amea eller Imma. Han kaller deres foreldre grev Sigmar av Perthois og hans hustru Liutrudis, som hadde disse hellige døtrene: Menna, Lutrudis, Pussinna, Francula, Holldis, Menehoildis, Ama og Liberata, sistnevnte er trolig Libaria.

Gentrudis skal ha lidd martyrdøden den 6. oktober 362 i kristenforfølgelsen under keiser Julian de frafalne. Hun ble gravlagt i et kapell viet til Saint-Maurice i Hagnéville i kantonen Bulgnéville. Hun blir feiret og høyt æret den 6. oktober ved sin grav hvor hennes relikvier finnes i et skrin av forgylt kobber. Hennes sarkofag finnes i dag i kirken Sainte-Gontrude i Hagnéville, og lokket er fra 400-tallet. Noen av hennes relikvier har også blitt plassert i et skrin i den gamle kirken i Musson i provinsen Luxembourg i Belgia. I breviaret fra Toul blir Gentrudis oppført sammen med de hellige jomfruene Menna og Oda den 16. februar.

Kilder: fr.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 2015

av Per Einar Odden publisert 12.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:06