Den hellige Oda av Parey (d. 362?)

Minnedag: 9. oktober

Den hellige Oda (Odda; fr: Ode) var en hellig martyr i det tidligere bispedømmet Toul i Lorraine. Hun skal ha blitt født en gang i første halvdel av 300-tallet i Gallia Belgica, nå Frankrike. Hun kom fra en aristokratisk kristen familie og var datter av den fornemme gallo-romeren Bactius (Baccius) fra Soulosse og hans hustru Lientrudis (Lientrudis, Litrude), og foreldrene hersket over Apollogranum. Det er litt usikkert hvor mange søsken Oda hadde, for de ulike kildene opererer med forskjellige navn.

Det fromme ekteparet hadde i alle fall fire barn, de to hellige sønnene Elifius (fr: Éliphe, Élophe) og Eucharius (fr: Euchaire), og de to hellige døtrene Libaria (fr: Libaire) og Menna (Manna; fr: Menne). Bortsett fra Menna led de tre andre martyrdøden i oktober 362, da kristenforfølgelsene blusset opp igjen under keiser Julian den frafalne (Apostaten) (361-63). Ifølge en middelaldersk tradisjon skjedde det en (legendarisk) kristenforfølgelse i Gallia under keiser Julian den frafalne, hvor Bactius’ og Lientrudis’ mange barn var blant de mer enn to tusen ofre som denne massakren i oktober 362 omfattet.

Et breviar fra Toul fra år 1595 nevner i tillegg den hellige søsteren Susanna, som i likhet med Menna skal ha levd som konsekrert jomfru og døde i fred og æres i Champagne. Andre kilder nevner fire søstre, Menna, Susanna, Gentrudis og Oda, mens andre nevner seks hellige søstre: Hoilde, Amee, Lintrude, Francule, Pusinne og den berømte Ménehould. Antoine Augustin Calmet OSB (1672-1757), som skrev en kjent historie om hertugdømmet Lorraine, mener at Menna er identisk med den hellige Ama eller Amea eller Imma. Han kaller deres foreldre grev Sigmar av Perthois og hans hustru Liutrudis, som hadde disse hellige døtrene: Menna, Lutrudis, Pussinna, Francula, Holldis, Menehoildis, Ama og Liberata, sistnevnte er trolig Libaria.

Oda skal ha vært eneboer i Parey, i dag Saint-Ouen-lès-Parey i kantonen Bulgnéville i arrondissementet Neufchâteau i departementet Vosges i regionen Lorraine. Noen kilder sier at Oda døde som martyr den 23. oktober 362 i forfølgelsene under keiser Julian, men mye kan tyde på at dette skyldes en sammenblanding av to helgener med samme navn. For i de gamle helgenleksikonene nevnes en hellig jomfrumartyr Oda, søster av Eucharius og Elifius, som led martyrdøden under Julian. Bollandistene nevner henne den 9. oktober. I breviaret fra Toul blir Oda oppført sammen med sine søstre, de hellige jomfruene Gentrudis og Menna den 16. februar. Den 23. oktober har helgenleksikonene den hellige Oda, som blir oppført som enke etter den hellige Arnulf (ca 582-ca 640), biskop av Metz (614-29). Hun kalles ellers Doda og hennes levninger skal være i Saint-Ouen. På bilder bærer hun ofte en kirkemodell.

Vi er derfor fristet til å bruke bollandistenes dato 9. oktober, dagen etter hennes søster Libaria. Hun æres i Saint-Ouen-les-Parey. Alteret der inneholder skrinet med hennes relikvier, og stedet for hennes begravelse fikk navnet Sainte-Ouen. Hunkjønnsformen «Sainte» viser at det er en kvinne, men navnet på stedet ble maskulinisert til Saint-Ouen. Den liturgiske kulten var av stor betydning for kanonissene i klosteret Poussay.

Kulten for denne jomfruen som trakk seg tilbake i ensomheten i Parey og deretter ble drept som martyr, ble avskaffet av Scipion-Jérôme Bégon (1681-1753), den 92. biskop av Toul (1723-53).

Kilder: fr.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 2015

av Per Einar Odden publisert 12.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:06