Den hellige Susanna av Blois (d. 362?)

Minnedag: 11. oktober

Den hellige Susanna (fr: Suzanne; lat: Suzana) ble født en gang i første halvdel av 300-tallet i Gallia Belgica, nå Frankrike. Hun kom fra en aristokratisk kristen familie og var datter av den fornemme gallo-romeren Bactius (Baccius) fra Soulosse og hans hustru Lientrudis (Lientrudis, Litrude), og foreldrene hersket over Apollogranum. Det er litt usikkert hvor mange søsken Susanna hadde, for de ulike kildene opererer med forskjellige navn.

Det fromme ekteparet hadde i alle fall fire barn, de to hellige sønnene Elifius (fr: Éliphe, Élophe) og Eucharius (fr: Euchaire), og de to hellige døtrene Libaria (fr: Libaire) og Menna (Manna; fr: Menne). Bortsett fra Menna led de tre andre martyrdøden i oktober 362, da kristenforfølgelsene blusset opp igjen under keiser Julian den frafalne (Apostaten) (361-63). Ifølge en middelaldersk tradisjon skjedde det en (legendarisk) kristenforfølgelse i Gallia under keiser Julian den frafalne, hvor Bactius’ og Lientrudis’ mange barn var blant de mer enn to tusen ofre som denne massakren i oktober 362 omfattet.

Et breviar fra Toul fra år 1595 nevner i tillegg søsteren Susanna, som i likhet med Menna skal ha levd som konsekrert jomfru og døde i fred og æres i Champagne. Andre kilder nevner fire søstre, Menna (fr: Menne), Susanna (fr: Suzanne), Gentrudis (fr: Gontrude) og Oda (Odda; fr: Ode), mens andre nevner seks hellige søstre: Hoilde, Amee, Lintrude, Francule, Pusinne og den berømte Ménehould. Antoine Augustin Calmet OSB (1672-1757), som skrev en kjent historie om hertugdømmet Lorraine, mener at Menna er identisk med den hellige Ama eller Amea eller Imma. Han kaller deres foreldre grev Sigmar av Perthois og hans hustru Liutrudis, som hadde disse hellige døtrene: Menna, Lutrudis, Pussinna, Francula, Holldis, Menehoildis, Ama og Liberata, sistnevnte er trolig Libaria.

Mange regner Menna og Susanna som hellige jomfruer og martyrer, men historiene om deres søskens martyrium må ha smittet over. Et breviar fra Toul fra år 1595 forteller: «Under keiser Julian den Frafalne levde det i Lorraine tre edle og hellige søstre ved navn Libaria, Menna og Susanna, som fra ungdommen hadde viet seg som jomfruer til sin brudgom Kristus og som utmerket seg ved sine dyder».

Denne fromme kvinnen levde i det gamle Pagus Bleonensis (Pago Blionensi) i Belgica Secunda, det nåværende Blois i Champagne. Susannas minnedag i det gamle bispedømmet Toul i Lorraine var 11. oktober, for legenden sier at hun led martyrdøden den 11. oktober 362 under keiser Julians forfølgelser.

Hennes navn «Sancta Suzana» har dukket opp i martyrologiene i klosteret Poussay og i breviarene i bispedømmet Toul. Det er derfor, til tross for at hun levde i Blois land, at hun ble knyttet til den legendariske familien til grev Bactius og Lientrudis som bodde i det nåværende departementet Vosges.

Kilder: fr.wikipedia.org, zeno.org, Libarias biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 2015

av Per Einar Odden publisert 12.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:06