Den hellige Gundebert av Reims (600-t)

Minnedag: 20. april

Den hellige Gundeberts martyrium Den hellige Gundebert (Gumbert, Gondebert, Gondelbert, Gundelbert, Goudembert; fr: Gombert; lat: Gundebertus, Gundelbertus, Gondebertus, Gondelbertus, Gumbertus, Gombertus, Gomberdus, Guntbertus, Gaudebertus) ble født en gang tidlig på 600-tallet i Gallia. Han kom fra en velstående familie som tilhørte den merovingiske høyadelen og fikk en god utdannelse sammen med sin bror, den hellige Nivard (ca 600-73), biskop av Reims (649-73).

Ifølge Nivards Vita ble han utdannet ved hoffet til den frankiske kongen Kilderik II av Austrasia (662-75) og Neustria (673-75), noe som ikke stemmer med kronologien, for Kilderik ble ikke konge før syv år etter at Nivard var blitt valgt til biskop. Det må være snakk om Kilderik IIs far, kong Klodvig II av Neustria (639-58), eller enda mer trolig Klodvigs far, Dagobert I av Austrasia (623-34) og Neustria (629-39), eller kanskje Dagoberts far Klotar II (584-629), som var konge av hele frankerriket, med tanke på at Nivard skal ha blitt født rundt år 600.

Både Nivard og Gundebert nevnes som svogere av kong Kilderik II, så kongen må altså ha vært gift med deres søster. Men kong Kilderiks eneste kjente hustru var hans kusine Bilichild (Bilichildis, Bilichilde, Blithilde), som han giftet seg med i 668. Hun var datter av den hellige kong Sigebert III av Austrasia (634-56) og dronning Kimnekild (Chimnechild, Imnikilde) av Burgund, og Sigeberts foreldre var frankerkongen Dagobert I (628-39) og hans konkubine Ragnetrudis.

Det må bety at Nivards og Gundeberts navnløse søster var kong Kilderiks konkubine. En annen mulig svoger-forbindelse er selvsagt at Nivard og Gundebert var merovingere og sønner av kong Sigebert III, altså brødre til kong Kilperiks hustru Bilichild, men kildene er tause om denne eventualiteten.

Hele denne historien har vi fra historikeren Flodoard, som på 900-tallet skrev Historia Remensis Ecclesiae. Flodoard har sannsynligvis interpolert Vita Nivardi, som bare sier at en frankisk konge ved navn Kilderik hadde en datter som var niese av Nivard og gift med grev Regulus. Det var Flodoard som søkte å identifisere denne kongen Kilderik med kong Kilderik II av Austrasia, men dette støter på flere kronologiske og genealogiske problemer.

Gundebert beskrives av tradisjonen som en frankisk hoffmann, og en tid skal han ha vært den fremste i riket. Han måtte forsvare sin arv mot den hellige Regulus, hans bror Nivards etterfølger som biskop av Reims, og han skaffet seg store landeiendommer. Han giftet seg med den hellige Bertha av Avenay (d. ca 690). Ettersom de ikke fikk barn (Bertha kalles til og med «jomfru» i sin hagiografi), bestemte Gundebert seg for å gi alt han eide til Kirken og bruke midlene til å grunnlegge to klostre.

En kilde sier at han grunnla et kloster for jomfruer vigslet til den hellige Peter (Saint-Pierre-les-Nonnes) nær porten Collatrice i Reims. Dette klosteret beriker han med relikvier og utrustet det også med inntekter fra land som kom til ham som hans arv. Dette klosteret ble senere ledet av Asphaïde, datter av keiser Ludvig den fromme, før der ble returnert til kirken i Reims. Han grunnla også klosteret i Val d’Or nær Avenay (Monasterium Altivillarense) ved Épernay (Sparnacum) i bispedømmet Châlons-sur-Marne. På et tidspunkt ble Gundebert og Bertha enige om separasjon, og de gikk begge i kloster på hver sin kant. Bertha ble nonne i Val d’Or nær Avenay og ble selv dette klosterets første abbedisse.

Gundebert ble munk i Reims. Han skal ha dratt til «området ved havet rundt Altissalium» (maritima loca, circa oras Altissalii) for å bli munk der, men han ble drept av de ennå hedenske innbyggerne. Hvor dette skal ha skjedd, enten i Vest-Flandern eller lenger nord, i Zeeland i dagens Nederland, er ikke kjent. Ettersom han ofte kalles «Kristi stridsmann», synes det som om han falt i en ekspedisjon mot normannerne. Hans akter er fullstendig upålitelige når de sier at «han ble pisket før han ble drept med sverd av en av dem som sto rundt»

Når det gjelder stedet «Altissalium», har bollandistene foretatt langvarige, men resultatløse undersøkelser. Hos Migne angis Oldenzell i bispedømmet Utrecht. Stedet heter Oldenzaal, men ligger langt fra havet og kan ikke være Altissalium. Like lite trolig er Mignes opplysning om at Bertha fulgte sin mann dit, for Bertha skal ha lidd martyrdøden ved en annen anledning og ikke sammen med sin mann. Noen hagiografier vil ha det til at Gundebert reiste til Irland for å bli munk der. Da en gruppe hedenske pirater stormet Gundeberts kloster, kom han ut for å be dem om å respektere munkenes eiendom. De svarte ved å drepe ham. Andre sier at han dro til Altissol «nær Skottland», hvor han grunnla et kloster som han utrustet med de siste eiendommene han eide.

Gundebert ble martyrdrept en 29. april en gang på slutten av 600-tallet. Noen kilder sier at han levde og døde på 700-tallet, men det kan umulig stemme. Hans legeme ble returnert til Avesnes og gravlagt der ved siden av hustruen Bertha. Gundeberts minnedag var tidligere 29. april, men er nå 20. april. Den står ikke i Martyrologium Romanum.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, fr.wikipedia.org, zeno.org, celt-saints, celticsaints.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 20:19