Den hellige Regulus av Reims (d. 695)

Minnedag: 25. november

Rieul de Reims Évêque de Reims, SaintSkytshelgen for Ambonnay i Marne

Den hellige Regulus (Régulus, Rigulus, Reolus, Réolus; fr: Rieul, Réole, Réol, Rigule, Rieu, Réal) levde på 600-tallet i Gallia. Han stammet fra en frankisk adelsslekt og var hertug av Champagne. Han giftet seg med Amathilde, datter av frankerkongen Kilderik II av Austrasia (662-75) og Neustria, som var niese av den hellige biskop Nivard av Reims (649-73). Amathildes mor må ha vært en navnløs søster av Nivard og hans hellige bror Gundebert, og hun må ha vært kong Kilderiks konkubine. Regulus og Amathilde fikk flere barn, men vi vet ikke nøyaktig hvor mange. En av dem var en datter ved navn Odile.

Historikeren Flodoard skrev at grev Regulus ba om at hans sønn Gideon, nevø av Nivard, ble munk i hans kloster, og han ga en del av sin eiendom til klosteret. Da Regulus ble enkemann, ble han i 662 benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret i Hautvillers, som var grunnlagt av biskop Nivard. Men senere trådte han inn i klosteret Rebais (Rebascum) i bispedømmet Meaux. Han var munk i Rebais under den hellige Filibert, og han ble senere klosterets abbed.

I 673 ble Regulus valgt til den 26. biskop av Reims etter Nivard (649-73). Noen kaller ham erkebiskop, men Reims ble ikke erkebispesete før i 748. Flodoard forteller at biskop Regulus med tillatelse fra kong Theodoric og samtykke fra hushovmesteren Ebroin, rundt 680 bygde klosteret Orbais (Orbais-l’Abbaye) (Dorbacense monasterium) i nærheten av Épernay, da i bispedømmet Soissons, men nå i bispedømmet Châlons-en-Champagne i Nord-Frankrike, på et sted han hadde fått takket være kongens sjenerøsitet.

Fra klosteret Rebais (Resbé) fikk han seks munker å leve under deres regel i Orbais, og han lærte opp andre. En av dem var Landemar, som han konstituerte ham som abbed, og han styrte klosteret hele sitt liv. For selv om han hadde blitt jaget av en herre ved navn Eudes, ble han gjeninnsatt av kong Kildebert. Vi har dokumentert Regulus’ intervensjoner ved konsilet i Rouen i 689 under den hellige Ansbert av Rouen (ca 630-ca 695).

Regulus beriket bispedømmet med alle de eiendommer som tilhørte hans arv samt andre han hadde kjøpt. Han ble sendt av biskop Nivard å forsvare kirkens eiendom og nybyggernes interesser for kongen, og han vant sin sak. Da han selv ble biskop, måtte han støtte en stor prosess mot Gundebert, en av de store ved kongens hoff og bror av Nivard. Gundebert hevdet at han var berettiget til all eiendom som var arv etter både far og mor, som hans bror biskopen hadde etterlatt ham før han døde. Regulus og hans agenter hevdet imidlertid at biskop Nivard hadde gitt, gjennom autentiske akter, all sin eiendom til frelse for sin sjel til ulike hellige steder.

Regulus var en av støttespillerne for Ebroin (d. 680 eller 681), som var frankisk hushovmester i Neustria (658-73; 675-80/81). I en voldelig og despotisk karriere var hans mål to tvinge Burgund og Austrasia til å underkaste seg Neustria, som var under hans kontroll. Hans tilhengere var i tillegg til Regulus også de hellige biskopene Praejectus av Clermont (666-76), Agilbert av Paris (666-80) og Audoenus av Rouen (fr: Ouen) (641-86). De holdt et konsil av biskoper som satt til doms over den hellige biskop Leodegar av Autun i Burgund (fr: Léger) (ca 663-79) i Marly nær Paris. Praejectus’ morder kan ha vært en tilhenger av Leodegar, som senere ble myrdet den 2. oktober 679.

Regulus gikk av som biskop i 689 etter å ha vært en god biskop av Reims i seksten år. Han fremmet klostervesenet for å evangelisere landsbygda. Han ble ved sin død i 695 etterfulgt av den hellige Rigobert (695-717: d. 733), sin fetter, som biskop av Reims. Hans relikvier befinner seg i Orbais. Hans minnedag er 25. november, men 3. september nevnes også. Han feires den 7. september i propriet for bispedømmet Reims, som feires på noen steder i bispedømmet. Han er skytshelgen for Ambonnay i Marne, hvor kirken Saint-Réol inneholder noen relikvier av ham. Der feires han den siste søndagen i juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, nominis.cef.fr, zeno.org, alexandrina.balasar.free.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 13.01.2016, sist endret 13.01.2016 - 13:38